• »
  • Oferta
  • »
  • Kurs NDT - badania nieniszczące

Kurs NDT - badania nieniszczące

Kursy NDT - badania nieniszczące we Wrocławiu

Szanowni klienci wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom stworzyliśmy pierwszy w pełni profesjonalny ośrodek szkolenia spawaczy oraz pierwszy ośrodek szkoleń z zakresu badań nieniszczących – badań NDT we Wrocławiu.

Badania nieniszczące (NDT) to technika testowania i analizy stosowana przez przemysł do oceny właściwości materiału, komponentu, struktury lub systemu pod kątem charakterystycznych różnic lub wad spawalniczych i nieciągłości bez powodowania uszkodzenia oryginalnej części. NDT wykorzystuje różne techniki inspekcji w celu indywidualnej lub zbiorowej oceny komponentów. W trakcie badań nieniszczących - testy nie uszkadzają ani nie niszczą badanego obiektu. NDT może zapewnić doskonałą równowagę między kontrolą jakości a opłacalnością bez wpływu na wydajność produkcji.

Akademia Spawania samodzielnie realizuje cały proces badania nieniszczącego na terenie Wrocławia. Nasza infrastruktura pozwala na organizację szkoleń na najwyższym poziomie merytorycznym oraz organizacyjnym.

Korzyści wynikające z prowadzenia badań nieniszczących:

  • Prowadzenie badań nieniszczących zapewnia bezpieczeństwo pracujących elementów . Komponenty ulegają zużyciu, co nieuchronnie prowadzi do wadliwego działania i awarii. NDT pomaga wykryć wczesne oznaki degradacji i pomaga zidentyfikować przyczyny awarii sprzętu . Zespół konserwacyjny może wykorzystać te informacje do przeprowadzenia konserwacji naprawczej i dostosowania swoich działań związanych z konserwacją zapobiegawczą . Wszystko to prowadzi do poprawy wiarygodności aktywów.
  • Cele zapewnienia jakości. Metody NDT mogą być stosowane w celu zapewnienia jakości wyników produkcji. Zespół ds. zapewnienia jakości będzie mógł szybko przeanalizować, czy produkt mieści się w granicach tolerancji.
  • Ocena pozostałego okresu użytkowania maszyn. Zużycie maszyn jest naturalnym produktem ubocznym ich działalności. Muszą być wymieniane po okresie ich użytkowania. Jednak wszystkie maszyny nie ulegają degradacji w tym samym tempie ze względu na różne warunki pracy i inne czynniki. Inspekcja NDT może pomóc oszacować, jak długo maszyny mogą być używane, zanim lepiej będzie kupić zamiennik.

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym zatrudniającym wykwalifikowaną kadrę wykładowców, instruktorów, egzaminatorów.

W normie PN-EN 473 ustalono trzy stopnie kwalifikacji personelu NDT oznaczone cyframi arabskimi 1, 2 i 3. Stopień 1. oznacza kwalifikacje najniższe, natomiast stopień 3. – najwyższe. Stopień 2. charakteryzuje się kwalifikacjami wyższymi od stopnia 1., ale niższymi od stopnia 3. Kompetencje przysługujące personelowi badań nieniszczących, w zależności od posiadanego stopnia kwalifikacji,

Największym atutem Akademii Spawania jest:

  • kadra, która oprócz ogromnej wiedzy posiada również pozytywnego bzika na punkcie badań spoin spawalniczych i wszelkich procesów z tym związanych,
  • kadra, która zapewnia wiarygodny i skuteczny proces szkoleniowy,
  • kadra, która łączy wiedzę teoretyczną z doświadczeniem zawodowym.

Badania penetracyjne PT

Kurs PT - badania penetracyjne spoin PT1 i PT2

Zapraszamy na kurs z zakresu NDT metodą badania penetracyjnego złączy spawanych spoin PT1,PT2. Zapisz się

Badanie MT1, MT2 - spoin metoda magnetyczno proszkowa

Badania magnetyczno proszkowe spoin - Metoda MT1 i MT2

MT1, MT2 - badania magnetyczno-proszkowe we Wrocławiu w Akademii Spawania Zapisz się

Kurs badania ultradźwiękowe spoin UT1, UT2

Badania ultradźwiękowe spoin UT

UT1, UT2 - badania ultradźwiękowe we Wrocławiu w Akademii Spawania Zapisz się