• »
  • Oferta
  • »
  • Badania nieniszczące NDT - kursy i szkolenia

Badania nieniszczące NDT - kursy i szkolenia

Stworzyliśmy pierwszy w pełni profesjonalny ośrodek szkolenia spawaczy oraz pierwszy ośrodek szkolenia z zakresu badań nieniszczących – badań NDT we Wrocławiu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, programem kursu i korzyściami nauki technik badań nieniszczących NDT.

Czym jest technika przeprowadzania badań nieniszczących NDT?

NDT to skrót od angielskiego terminu "Non-Destructive Testing", co oznacza "Badania Nieniszczące".Badania nieniszczące (NDT) to technika testowania i analizy wykorzystywana w przemyśle do oceny właściwości materiału, komponentu, struktury lub systemu pod kątem charakterystycznych różnic. Może służyć również do wykrycia wad spawalniczych i nieciągłości bez uszkodzeń oryginalnych części.

NDT wykorzystuje różne techniki inspekcji w celu indywidualnej lub zbiorowej oceny komponentów. W trakcie badań nieniszczących testy nie uszkadzają badanego obiektu. NDT zapewnia doskonałą równowagę między kontrolą jakości a opłacalnością – bez wpływu na wydajność produkcji.

Akademia Spawania samodzielnie realizuje cały proces badania nieniszczącego na terenie Wrocławia. Nasza infrastruktura pozwala zorganizować szkolenie na najwyższym poziomie merytorycznym oraz logistycznym.

Korzyści prowadzenia badań nieniszczących

 

  • Prowadzenie badań nieniszczących zapewnia bezpieczeństwo zastosowanym elementom.

 

Komponenty ulegają zużyciu, co nieuchronnie prowadzi do wadliwego działania i awarii. NDT pomaga wykryć wczesne oznaki degradacji i zidentyfikować przyczyny awarii sprzętu. Zespół konserwacyjny może wykorzystać te informacje do przeprowadzenia konserwacji naprawczej i dostosowania wybranych działań.

 

  • Metody NDT mogą być stosowane w celu zapewnienia jakości wyników produkcji.

 

Zespół ds. zapewnienia jakości będzie mógł szybko przeanalizować, czy produkt mieści się w granicach tolerancji.

 

  • Badania NDT pozwalają ocenić pozostały okres użytkowania maszyn.

 

Zużycie maszyn jest naturalnym procesem w związku z ich działalnością, co wiąże się z koniecznością wymiany po upływie okresu użytkowania. Nie wszystkie maszyny ulegają degradacji w tym samym tempie ze względu na różne warunki pracy i inne czynniki. Inspekcja NDT pomaga oszacować, jak długo maszyny mogą być używane, zanim lepiej będzie kupić zamiennik.

Kurs badań nieniszczących NDT w Akademii Spawania Wrocław

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym, który zapewnia profesjonalne podejście i wykwalifikowaną kadrę wykładowców, instruktorów oraz egzaminatorów. Stawiamy na dostarczenie uczestnikom kursu ogromu wiedzy w czasie trwania całego procesu szkoleniowego. Nasi wykładowcy łączą pasję, wiedzę teoretyczną z doświadczeniem zawodowym, dzięki czemu przekazane nauki odbywają się w sposób efektywny i zapadają w pamięci kursantów.

Uczestnictwo w kursie NDT badań nieniszczących umożliwi Ci zdobycie uprawnień umożliwiających podjęcie pracy w przemyśle metalurgicznym, konstrukcyjnych, górnictwie, oraz sektorze energetyki.

Badania nieniszczące (NDT)

Obowiązkiem osoby po kursie badań nieniszczących NDT będzie ocena techniczna stanu maszyny, linii produktowej lub technologicznej oraz różnych konstrukcji bez modyfikacji i ingerencji w wewnętrzny mechanizm. Kontroler NDT wykonuje szczegółowy audyt, w którym opisuje kolejne z własności strukturalno-powierzchniowych poznanych na kursie. Do metod badań kontrolera należą m.in. badania nieniszczące wizualne, endoskopowe, penetracyjne, megnetyczno-proszkowe spoin oraz ultradźwiękowe.

Kurs NDT – badania nieniszczące online

W Akademii Spawania stawiamy na wygodny sposób dostarczania wiedzy, który pozwoli kursantom oszczędzić czas i w równie efektywny sposób poznać założenia techniki NDT. W zakresie badań nieniszczących: VT, PT, MT i UT oferujemy szkolenia z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Dzięki nauce na odległość kursanci mogą samodzielnie realizować program kursu w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.