Badania penetracyjne PT

Kurs PT - badania penetracyjne spoin PT1 i PT2

 

Badanie penetracyjne (PT) to elastyczna procedura, która wykorzystuje siły kapilarne pęknięć lub złączy spawanych spoin. W tym celu na wyczyszczony element, np. za pomocą sprayu, nanosi się kolor lub penetrant fluorescencyjny (kontrast) , a następnie „wywoływacz” . Następnie penetrant „wpełza” do najmniejszych pęknięć i ujawnia niedoskonałości. Ważne dla obchodzenia się z substancjami są aspekty środowiskowe, przechowywanie, usuwanie i prawidłowy transport. Do badań penetracyjnych stosuje się zwykle kolory czerwony i biały (wywoływacz kontrastu). Należy uważać na chropowate lub kruche powierzchnie , ponieważ może to prowadzić do tak zwanych fałszywych odczytów lub intensywności koloru, ponieważ niekoniecznie wskazują one na głębokość pęknięcia.

 

Szanowni klienci nasza Akademia Spawania jest najszybciej rozwijajacym się ośrodkiem szkoleniowym w Polsce.

Samodzielnie realizujemy 4 rodzaje szkoleń z zakresu badań nieniszczących (VT, PT, MT, UT).

Prowadzimy szkołę spawania oraz oferujemy wiele innych usług związanych ze spajaniem

Posiadamy pomieszczenia laboratoryjne, spawalnię oraz kompletny sprzęt do realizowania szkoleń.

 Wymagania wstępne przed przystąpieniem do kursu badania penetracyjnego :

 

Szkolenie z zakresu badań pentracyjnych może rozpocząć każda osoba spełniająca następujące wymaganiami:

 • ukończony 18 rok życia,
 • posiada minimum wykształcenie zawodowe,
 • posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia badań pentracyjnych.

 

Czas trwania szkolenia:

 

Szkolenie personelu z zakresie badań pentracyjnych składa z następującego rozkładu zajęć:

 

- I Stopień PT1 - 20 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń,

 

- II Stopień PT2 - 24 godziny wykładów, pokazów i ćwiczeń,

 

- I i II Stopień PT (1+2) - 44 godziny wykładów, pokazów i ćwiczeń,

 

Szkolenie personelu z zakresu nieniszczących badań magnetyczno-proszkowych realizowane jest systemie tygodniowym, weekendowym lub wieczorowym.

Terminy zajęć w pełni dostosowujemy do potrzeb naszych klientów.

 

Zajęcia szkoleniowe są podzielone na bloki tematyczne, które realizowane są w wymiarze 8h/dzień szkoleniowy.

 

 

 

Zakres uprawnień:

 

Zgodnie z wymaganiami normy PN EN 9712 dotyczącej kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących w zakresie kompetencji określonej certyfikatem personel 1 stopnia kwalifikacji może być upoważniony przez pracodawcę, aby wykonać następujące czynności zgodnie z instrukcjami NDT:

 

 • nastawiania aparatury badań nieniszczących;
 • wykonywania badań;
 • rejestrowania wyników badań i klasyfikowania wyników na podstawie pisemnych kryteriów;
 • raportowania wyników badań.

 

Personel certyfikowany na 1 stopień kwalifikacji nie może być odpowiedzialny za wybór stosowanej metody lub techniki badania, jak również za interpretację wyników badań.

W zakresie kompetencji określonej certyfikatem, personel 2 stopnia może być upoważniony przez pracodawcę do:

 

 • doboru techniki badania dla stosowanej metody badania;
 • określania ograniczeń w stosowaniu metody badania;
 • przenoszenia norm, standardów, specyfikacji i procedur NDT do rzeczywistych warunków pracy,
 • nastawiania i weryfikacji nastaw wyposażenia;
 • wykonywania i nadzorowania badań;
 • interpretacji i oceny wyników zgodnie z obowiązującymi normami, standardami, przepisami lub specyfikacjami;
 • wykonywania i nadzorowania wszystkich obowiązków dla personelu z 2. stopniem kwalifikacji lub niższym;
 • zapewnienia wytycznych dla personelu z 2.stopniem kwalifikacji lub niższym;
 • raportowania wyników badań nieniszczących. 

Pomoce dydaktyczne:

 

Dla uczestników szkoleń przygotowaliśmy profesjonalny sprzęt: zestawy inspekcyjne, środki penetracyjne, lampy UV do wszystkich niezbędnych norm.

Nasze sale wykładowe są przestrzenne oraz posiadają odpowiednie oświetlenie zapewniające komfort pracy.

 

Zakończenie szkolenia:

 

Po zakończeniu szkoleń z zakresu badań nieniszczących uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. Pozytywny wynik ukończenia szkolenia stanowi podstawę do zdobywania kolejnych stopni kwalifikacji oraz dają możliwość podchodzenia do egzaminów kwalifikacyjnych na 1 , 2 lub 3 stopień uprawnień NDT wg EN ISO 9712 – w zależności od wybranego wariantu szkolenia. Egzamin i certyfikację przeprowadza niezależna Jednostka Certyfikujaca Personel Badań Nieniszczących.

 

Egzamin:

 

Proces kwalifikowania personelu zwieńczony zostaje certyfikacją zgodnie z normą EN ISO 9712:2012.

Egzaminy odbywają się w naszych placówkach szkoleniowych na terenie Wrocławia.

 

Praktyka przemysłowa przed egzaminem:

Przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego, kandydat musi wykazać się posiadaniem minimalnego czasu praktyki przemysłowej (zgodnie z PN-EN ISO 9712:2012).

Tabela 1 – Minimalna praktyka przemysłowa, warunkująca przystąpienie
do egzaminu kwalifikacyjnego

Metoda NDT

Minimalny czas w dniach

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 2 bezpośrednio

VT

3

7

9

MT

3

7

9

PT

3

7

9

UT

7

19

26

RT

7

19

26

RT.FI

-

-

13

 

Minimalna praktyka przemysłowa, wymagana aby ubiegać się o certyfikację ( po pozytywnie zaliczonym egzaminie)

Tabela 3 – Minimalna praktyka przemysłowa (numeracja tabeli wg EN ISO 9712:2012)

Metoda NDT

Praktyka (miesiące a)

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 2 bezpośrednio

AT, ET, LT, RT, UT, TT

3

9

12

MT, PT, ST, VT

1

3

4

a Podstawę czasu praktyki stanowi 40 h/tydzień pracy lub ustawowy tydzień. Jeżeli osoba pracuje więcej niż 40 h/tydzień, może być certyfikowana na podstawie łącznej liczby godzin , ale powinno przedstawić potwierdzenie takiej praktyki.

 

Jeśli kandydat jest bezrobotny lub prowadzi własną działalność, oświadczenie o wykształceniu, szkoleń i doświadczenia muszą być potwierdzone przez co najmniej jedną niezależną stronę, aby jednostka certyfikującą go zaakceptowała.

W przypadku osób samozatrudniających się lub w przypadku gdy firma nie posiada odpowiedniego kwalifikowanego personelu, wymagane jest dostarczenie oświadczenia osoby, która przeprowadziła nadzór nad kandydatem z wypisanym okresem takiej praktyki oraz zakresem wykonywanych przez kandydata zadań.

 

W przypadku braku powyżej opisanego doświadczenia prosimy o kontakt osobisty.

 

 

 

 

 

 

 

Cena: PT1 - 1900; PT2 - 2400; PT(1+2) -4300 PLN

Zapraszamy na kurs z zakresu NDT metodą badania penetracyjnego złączy spawanych spoin PT1,PT2.

Zapisz się!


Kontakt: 502 025 383