Badania penetracyjne PT - szkolenie Wrocław

Badania penetracyjne spoin PT1 i PT2 – zapisz się na szkolenie w Akademii Spawania

Realizujemy szkolenia PT (badania penetracyjne) dla osób chętnych zdobyć uprawnienia niezbędne do przeprowadzania badań nieniszczących. Nasza Akademia Spawania jest najszybciej rozwijającym się ośrodkiem szkoleniowym w Polsce. Umożliwiamy udział w 4 rodzajach szkoleń – PT, VT, MT i UT.

Zapewniamy doświadczonych instruktorów oraz najlepszy standard nauki! Zapisz się na kurs i zdobądź zawód przyszłości, ucząc się w nowoczesnych salach laboratoryjnych oraz spawalniach wyposażonych w niezbędny sprzęt.

Czym są badania penetracyjne PT

Badanie penetracyjne (PT) to elastyczna procedura, która wykorzystuje siły kapilarne pęknięć lub złączy spawanych spoin. W tym celu na wyczyszczony element, np. za pomocą sprayu, nanosi się kolor lub penetrant fluorescencyjny (kontrast), a następnie przy użyciu różnych technik wywołuje się jego rozkład w otworach powierzchniowych. Następnie penetrant wypełnia ubytki i wskazuje występujące niedoskonałości w strukturze materiału.

Przy realizacji badań penetracyjnych PT ważną kwestią jest właściwe obchodzenie się z substancjami, które wykorzystywane w nieodpowiedni sposób – mogą degradująco oddziaływać na środowisko. Na szkoleniu PT dowiesz się, jak w swojej pracy uwzględniać aspekty środowiskowe, poznasz techniki przechowywania, usuwania penetrantu oraz dowiesz się więcej o warunkach jego prawidłowego transportu.

Kiedy wykonuje się badania penetracyjne PT?

Wykrywanie niezgodności spawalniczych i materiałowych odbywa się za pomocą badań penetracyjnych. Metoda penetracyjna jest wykorzystywana po przeprowadzeniu badań wizualnych i znajduje swoje zastosowanie w kontroli wyrobów metalowych, takich jak stal lub innych, wykonanych z materiałów niepodatnych na wykorzystywane środki badawcze (substancje). Badania penetracyjne pozwalają mieć lepszą kontrolę nad jakością części o skomplikowanych kształtach czy utrudnionej dostępności.

Metoda penetracyjna PT – warunki wykorzystania

Do badań penetracyjnych stosuje się zwykle kolory czerwony i biały (wywoływacz kontrastu). Należy uważać na chropowate lub kruche powierzchnie, ponieważ może to prowadzić do tak zwanych fałszywych odczytów lub intensywności koloru, ponieważ niekoniecznie wskazują one na głębokość pęknięcia. Na szkoleniu PT nauczysz się odróżniać odczyty właściwe od błędnych parametrów.

Jakie wady można wykryć przy użyciu metody penetracyjnej PT?

Metoda penetracyjna PT pozwala zweryfikować, czy badany element nie ma wad powierzchniowych. Technika zyskała duże uznanie w branży przemysłu ze względu na możliwość wykorzystania jej przy ocenie jakości obiektów o dowolnych kształtach oraz wymiarach. Badania penetracyjne mogą wykryć różne wady produkcyjne m.in.: wgłębienia i rysy, które powstały na etapie obróbki, pęknięcia, pory, porowatości odlewnicze oraz wady wynikające z obróbki w wysokich temperaturach lub z użyciem odczynników chemicznych.

Czy warto wziąć udział w szkoleniu PT (badania penetracyjne)?

Metoda penetracyjna PT bardzo często jest wykorzystywana przy produkcji różnych komponentów ze względu na stosunkowo niskie koszty oraz krótki czas przeprowadzania badań. Do wykonania testów nie potrzeba sprzętu specjalistycznego, a wystarczą podstawowe narzędzia pomiarowe oraz odczynniki dostępne w różnych formach. Z tego względu osoby posiadające uprawnienia PT są poszukiwane na rynku pracy, a znajomość metody penetracyjnej PT może zapewnić powodzenie w rozwoju kariery zawodowej.

Badania penetracyjne spoin – wymagania dla uczestników szkolenia PT

Szkolenie z zakresu badań penetracyjnych może rozpocząć każda osoba spełniająca następujące wymagania:

 • ma ukończony 18 rok życia,
 • posiada minimum wykształcenie zawodowe,
 • posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia badań penetracyjnych.

Badania penetracyjne PT – czas trwania szkolenia

Szkolenie PT w zakresie badań penetracyjnych PT umożliwia realizację programu szkoleniowego według rozkładu:

 • Badania PT1, I Stopień – 20 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń,
 • Badania PT2, II Stopień – 24 godziny wykładów, pokazów i ćwiczeń, 
 • Badania PT1 i PT2, I i II Stopień – 44 godziny wykładów, pokazów i ćwiczeń.

Szkolenie personelu z zakresu nieniszczących badań magnetyczno-proszkowych realizowane jest systemie tygodniowym, weekendowym lub wieczorowym.

Możemy zorganizować szkolenie z zakresu badań penetracyjnych PT w terminach odpowiadających potrzebom uczestników.

W Akademii Spawania zajęcia szkoleniowe PT1 i PT2 są podzielone na bloki tematyczne – kursanci realizują program w wymiarze 8 godzin przypadających na jeden dzień szkoleniowy.

Badania penetracyjne PT - szczegółowy program szkolenia we Wrocławiu

Lp.

Zagadnienia związane z kursem

Stopień certyfikacji

1

2

3

1.

Wprowadzenie: terminologia, celowość i historia NDT

0,5w

1,0w

2,0w

1.1. Historia badań nieniszczących

·         Historia badań penetracyjnych

x

x

x

·         Celowość badań nieniszczących

x

x

x

·         Definicja badań penetracyjnych

x

x

x

1.2. Terminologia

·         Rodzina produktów stosowanych w trakcie badań

x

x

x

·         Penetrant

x

x

x

·         Wywoływacz

x

x

x

·         Zmywacz

x

x

x

·         Przykłady stosowanych wzorców

x

x

x

·         Poziom czułości

 

x

x

·         Penetrant później emulgowany

 

x

x

·         Penetrant obserwowany w świetle białym i UV

 

x

x

·         Tło

 

x

x

Normy związane z zagadnieniami zawartymi w rozdziale

·         PN-EN 12706

x

x

x

2.

Podstawy fizyczne metody

0,5

2,0w

2,0w

·         Lepkość

x

x

x

·         Wymywanie

x

x

x

·         Punkt zapłonu

x

x

x

·         Emulgowanie penetranta

x

x

x

·         Proces wywoływania

x

x

x

·         Penetranty barwne i fluorescencyjne

x

x

x

·         Efekt kapilary

 

x

x

·         Fizyczne podstawy metody

 

 

x

·         Napięcie powierzchniowe

 

 

x

·         Kąt zwilżania

 

 

x

·         Ciśnienie par

 

 

x

Normy związane z zagadnieniami zawartymi w rozdziale

·         PN-EN 3452-1

x

x

x

3.

Wiedza o wyrobie, możliwościach metody i technikach badania

1,0w

2,0p

1,5w

1,5p

2,0w

3.1. Wady charakterystyczne dla wyrobów powstających w trakcie różnych procesów produkcyjnych (odkuwek, odlewów, wyrobów walcowanych, złączy spawanych)

x

x

x

·         Omówienie procesów spawalniczych

 

 

x

·         Omówienie procesów odlewniczych

 

 

x

·         Omówienie procesów obróbki plastycznej

 

 

x

4.

Wyposażenie

1,0w

1,0p

2,0w

2,0w

4.1. Organizacja i obsługa stanowisk do badań penetracyjnych

x

x

x

·         Środki do badań w postaci aerosolu

x

x

x

·         Instalacje do penetracji metodą zanurzeniową

x

x

x

·         Wykorzystanie pędzi

x

x

x

·         Źródła światła

x

x

x

·         Próbki odniesienia

x

x

x

·         Warunki obserwacji

x

x

x

·         Systemy elektrostatyczne

 

x

x

·         Łoża fluidyzacyjne

 

x

x

·         Linie do badania automatycznego i półautomatycznego

 

 

x

Normy związane z zagadnieniami zawartymi w rozdziale

·         PN-EN ISO 3452-3

x

x

x

·         PN-EN ISO 3452-4

x

x

x

·         PN-PN-EN ISO 3059

x

x

x

5.

Informacje niezbędne przed przystąpieniem do badania

0,5w

1,0w

1,0p

4,0w

5.1. Weryfikacja przygotowania obiektu do badań wg pisemnej instrukcji badania

x

 

 

5.2. Informacje o obiekcie badanym,  opracowanie pisemnej instrukcji badania

 

x

 

·         Identyfikacja lub przeznaczenie

 

x

 

·         Materiał, wymiary, obszar badania- aplikowania

 

x

 

·         Typy produktów (obiektów badawczych) i wykaz charakterystycznych wad

 

x

 

·         Warunki badania

 

x

 

·         Normy mające zastosowanie w danym obszarze

 

x

 

5.3. Informacje o obiekcie badanym,  opracowanie pisemnej procedury badania

 

 

x

·         Identyfikacja lub przeznaczenie

 

 

x

·         Materiał, wymiary, obszar badania- aplikowania

 

 

x

·         Typy produktów (obiektów badawczych) i wykaz charakterystycznych wad

 

 

x

·         Warunki badania

 

 

x

·         Normy mające zastosowanie w danym obszarze

 

 

x

6.

Badanie

1,0w

1,0p

1,0w

3,0p

1,0w

6.1. Wykonanie badania zgodnie z pisemną instrukcją

x

 

 

6.2. Opracowanie pisemnej instrukcji badania oraz wykonie badania zgodnie z instrukcją ( dla różnego rodzaju wyrobów zgodnie z wytycznymi norm PN-EN 1371-1, PN-EN 10228-2, PN-EN 23277)

 

x

 

6.3. Opracowanie pisemnej procedury badania oraz wykonie badania zgodnie z procedurą ( zgodnie z PN EN ISO 3452-1)

 

 

x

7.

Ocena i raportowanie

1,0w

2,0p

1,0w

0,5p

1,0w

7.1. Raport z badań

x

x

x

·         Złączy spawanych zgodnie z PN EN ISO 3452-1

x

x

x

·         Odlewów zgodnie z PN EN 1371

x

x

x

·         Odkuwek zgodnie z PN EN 10228-2

x

x

x

·         Wyrobów walcowanych

x

x

x

·         Warunki obserwacji zgodnie z PN EN ISO 3059

x

x

x

·         Próbka wzorcowa nr 2 zgodnie z PN EN ISO 3452-3

x

x

x

·         Weryfikacja jakości wskazań

x

x

x

7.2. Weryfikacja raportu z badań

 

x

 

·         Złączy spawanych zgodnie z PN EN ISO 3452-1

 

x

 

·         Odlewów zgodnie z PN EN 1371

 

x

 

·         Odkuwek zgodnie z PN EN 10228-2

 

x

 

·         Wyrobów walcowanych

 

x

 

7.3. Podstawy oceny

 

x

x

·         Warunki obserwacji zgodnie z PN EN ISO 3059

 

x

x

·         Próbki wzorcowe nr 2 i nr 3 zgodnie z EN ISO 3452-3

 

x

x

·         Inne stosowane próbki wzorcowe

 

x

x

·         Kalibracja wyposażenia

 

x

x

7.4. Ocena

 

x

x

·         Weryfikacja jakości wskazań

 

x

x

Normy związane z zagadnieniami zawartymi w rozdziale

·         PN EN ISO 3452-1

x

x

x

·         PN EN ISO 3452-3

x

x

x

·         PNEN 1371-1

x

x

x

·         PN EN 10228-2

x

x

x

·         PN EN ISO 3059

x

x

x

·         PN-EN ISO 23277

x

x

x

8.

Ocena nieciągłości/wskazań

0,5w

1,0w

0,5w

·         Głębokość, szerokość, kształt, lokalizacja i orientacja wskazań

x

x

x

·         Wpływ procesu wytwarzania i rodzaju materiału

 

x

x

9.

Aspektyjakościowe

1,0w

1,0w

1,0p

2,0w

1,0p

9.1. Kwalifikacja personelu badań nieniszczących w świetle normy PN EN ISO 9712.

x

x

x

·         Weryfikacja wyposażenia

x

x

x

·         Pisemne instrukcje badania

 

x

x

·         Identyfikowalność dokumentów

 

x

x

·         Przegląd stosowanych standardów i norm w zakresie NDT

 

x

x

·         Zawartość procedur badania

 

 

x

·         Inne systemy kwalifikacji i certyfikacji w zakresie NDT

 

 

x

Normy związane z zagadnieniami zawartymi w rozdziale

·         PN-EN ISO 9712

x

x

x

10.

Rozwój w obszarze badań penetracyjnych

0,5w

2,0w

1,5w

10.1 Usuwanie/utylizacja chemikaliów

·         Penetranty

x

x

x

·         Wywoływacz

x

x

x

·         Emulgator

x

x

x

·         Związki zawarte w zmywaczu

x

x

x

·         Karty charakterystyki

x

x

x

·         Metoda z zastosowaniem aktywnego węgla, metoda ultrafiltracji

 

x

x

·         Promieniowanie UV

 

x

x

·         Zagrożenia elektryczne

 

x

x

·         Przepisy krajowe związane z usuwanie produktów niebezpiecznych

 

x

x

11.

Rozwój w obszarze badań penetracyjnych

 

0,5w

1,0w

·         Ogólne informacje dotyczące rozwoju w zakresie badań penetracyjnych

 

x

x

·         Znaczenie śledzenia bieżących i rozwijających się technologii oraz zastosowań metody.

 

 

x

·         Instalacje stosowane w przemyśle automotive

 

 

x

·         Podsumowanie najnowszych osiągnięć w zakresie badań penetracyjnych

 

 

x

 

Badania penetracyjne PT – uprawnienia

Zgodnie z wymaganiami normy PN EN 9712 dotyczącej kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących w zakresie kompetencji określonej certyfikatem personel I stopnia kwalifikacji może być upoważniony przez pracodawcę, aby wykonać następujące czynności zgodnie z instrukcjami NDT:

 • nastawiania aparatury badań nieniszczących,
 • wykonywania badań,
 • rejestrowania wyników badań i klasyfikowania wyników na podstawie pisemnych kryteriów,
 • raportowania wyników badań.

Personel certyfikowany na I stopień kwalifikacji nie może być odpowiedzialny za wybór stosowanej metody lub techniki badania, jak również za interpretację wyników badań.

W zakresie kompetencji określonej certyfikatem personel II stopnia może być upoważniony przez pracodawcę do:

 • doboru techniki badania dla stosowanej metody badania;
 • określania ograniczeń w stosowaniu metody badania;
 • przenoszenia norm, standardów, specyfikacji i procedur NDT do rzeczywistych warunków pracy,
 • nastawiania i weryfikacji nastaw wyposażenia;
 • wykonywania i nadzorowania badań;
 • interpretacji i oceny wyników zgodnie z obowiązującymi normami, standardami, przepisami lub specyfikacjami;
 • wykonywania i nadzorowania wszystkich obowiązków dla personelu z 2. stopniem kwalifikacji lub niższym;
 • zapewnienia wytycznych dla personelu z 2.stopniem kwalifikacji lub niższym;
 • raportowania wyników badań nieniszczących.

Badania penetracyjne – pomoce dydaktyczne na szkoleniu PT

Dla uczestników szkoleń PT przygotowaliśmy profesjonalny sprzęt: zestawy inspekcyjne, środki penetracyjne, lampy UV do wszystkich niezbędnych norm.

Nasze sale wykładowe są przestrzenne oraz posiadają odpowiednie oświetlenie zapewniające komfort pracy w czasie szkolenia przygotowującego do wykonania badań penetracyjnych.

Jak wygląda zakończenie szkolenia z zakresu badań penetracyjnych PT?

Po zakończeniu szkoleń z badań PT nieniszczących uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. Pozytywny wynik ukończenia szkolenia stanowi podstawę do zdobywania kolejnych stopni kwalifikacji oraz daje możliwość podejścia do egzaminów kwalifikacyjnych na I, II lub III stopień uprawnień NDT wg EN ISO 9712 – w zależności od wybranego wariantu szkolenia. Egzamin i certyfikację przeprowadza niezależna Jednostka Certyfikująca Personel Badań Nieniszczących.

Dla kogo jest szkolenie z badań penetracyjnych PT?

Uprawnienia do przeprowadzania badań penetracyjnych zapewniają możliwość rozwoju osobom, które zawodowo zajmują się innymi rodzajami badań nieniszczących. Umiejętność weryfikacji jakości materiału przy użyciu technik penetracyjnych przyda się więc na stanowisku spawacza, kontrolera jakości oraz innych pracowników działu technicznego w zakładzie związanym z sektorem spawalnictwa.

 

Badania penetracyjne PT – egzamin

Proces kwalifikowania personelu zwieńczony zostaje certyfikacją zgodnie z normą EN ISO 9712:2012.

Egzaminy umożliwiające otrzymanie uprawnień do przeprowadzania badań penetracyjnych odbywają się w naszych placówkach szkoleniowych na terenie Wrocławia.

Praktyka przemysłowa przed egzaminem z badań penetracyjnych PT

Przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego, kandydat musi wykazać się posiadaniem minimalnego czasu praktyki przemysłowej (zgodnie z PN-EN ISO 9712:2012).

Tabela 1 – Minimalna praktyka przemysłowa, warunkująca przystąpienie
do egzaminu kwalifikacyjnego

Metoda NDT

Minimalny czas w dniach

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 2 bezpośrednio

VT

3

7

9

MT

3

7

9

PT

3

7

9

UT

7

19

26

RT

7

19

26

RT.FI

-

-

13

 

Minimalna praktyka przemysłowa, wymagana aby ubiegać się o certyfikację ( po pozytywnie zaliczonym egzaminie)

Tabela 3 – Minimalna praktyka przemysłowa (numeracja tabeli wg EN ISO 9712:2012)

Metoda NDT

Praktyka (miesiące a)

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 2 bezpośrednio

AT, ET, LT, RT, UT, TT

3

9

12

MT, PT, ST, VT

1

3

4

a Podstawę czasu praktyki stanowi 40 h/tydzień pracy lub ustawowy tydzień. Jeżeli osoba pracuje więcej niż 40 h/tydzień, może być certyfikowana na podstawie łącznej liczby godzin , ale powinno przedstawić potwierdzenie takiej praktyki.

 

Jeśli kandydat jest bezrobotny lub prowadzi własną działalność, oświadczenie o wykształceniu, szkoleń i doświadczenia muszą być potwierdzone przez co najmniej jedną niezależną stronę, aby jednostka certyfikującą go zaakceptowała.

W przypadku osób samozatrudniających się lub w przypadku gdy firma nie posiada odpowiedniego kwalifikowanego personelu, wymagane jest dostarczenie oświadczenia osoby, która przeprowadziła nadzór nad kandydatem z wypisanym okresem takiej praktyki oraz zakresem wykonywanych przez kandydata zadań.

 

W przypadku braku powyżej opisanego doświadczenia prosimy o kontakt osobisty pomożemy znaleźć sposób, aby zdobyć uprawnienia badań penetracyjnych PT.

 

 

 

 

 

 

 

Cena: PT1 - 2100; PT 1+2 - 4300; PT 3 - 6000 PLN

Zapraszamy na kurs z zakresu NDT metodą badania penetracyjnego złączy spawanych spoin PT1,PT2.

Zapisz się!


Kontakt: 502 025 383