Szanowni Klienci,

W trosce o bezpieczeństwo Wasze, a przede wszystkim Wasze i nasze zdrowie podjęliśmy decyzję o zawieszeniu wszelkich szkoleń prowadzonych w naszych placówkach, jak również w ośrodkach zewnętrznych oraz zamknięciu naszych biur na okres do dnia 30 marca 2020r. (okres ten może ulec zmianie).

Powodem wstrzymania kursów jest sytuacja związana z rosnącym zagrożeniem epidemii korona wirusa w Polsce.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że jesteśmy wstanie zapewnić Państwu dostęp do szerokiej gamy szkoleń e-learningowych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych: - poczta: [email protected]

- telefon: 57 57 57 408Z życzeniami Zdrowia!
Zespół Akademii

PT badania pentracyjne

PT - badania penetracyjne

 

Akademia Spawania –  uznany ośrodek szkolenia Inspektorów NDT !

 

 

Prowadzimy kursy NDT we Wrocławiu oraz na terenie kraju!!!

 

 

Szanowni klienci nasza Akademia Spawania jest najszybciej rozwijajacym się ośrodkiem szkoleniowym w Polsce.

Samodzielnie realizujemy 4 rodzaje szkoleń z zakresu badań nieniszczących (VT, PT, MT, UT).

Prowadzimy szkołę spawania oraz oferujemy wiele innych usług związanych ze spajaniem

Posiadamy pomieszczenia laboratoryjne, spawalnię oraz kompletny sprzęt do realizowania szkoleń.

 

Nasza firma, Akademia Spawania samodzielnie realizuje cały proces szkoleniowy.

W przeciwieństiw do innych firm zatrudniamy inspektorów NDT, dzięki czemu mamy najlepszy personel szkoleniowy we Wrocławiu.

 

Atuty Akademii Spawania:

- kadra, która oprócz ogromnej wiedzy posiada również pozytywnego bzika na punkcie badań spoin spawalniczych i wszelkich procesów z tym związanych,

- kadra, która zapewnia wiarygodny i skuteczny proces szkoleniowy,

- kadra, która łączy wiedzę teoretyczną z doświadczeniem zawodowym,

- profesjonalny sprzęt.

  

 

 Wymagania wstępne:

 

Szkolenie z zakresu badań pentracyjnych może rozpocząć każda osoba spełniająca następujące wymaganiami:

 

- ukończony 18 rok życia,

- posiada minimum wykształcenie zawodowe,

- posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia badań pentracyjnych.

 

Czas trwania szkolenia:

 

Szkolenie personelu z zakresie badań pentracyjnych składa z następującego rozkładu zajęć:

 

- I Stopień PT1 - 20 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń,

 

- II Stopień PT2 - 24 godziny wykładów, pokazów i ćwiczeń,

 

- I i II Stopień PT (1+2) - 44 godziny wykładów, pokazów i ćwiczeń,

 

Szkolenie personelu z zakresie badań magnetyczno-proszkowych realizowane jest systemie tygodniowym, weekendowym lub wieczorowym.

Terminy zajęć w pełni dostosowujemy do potrzeb naszych klientów.

 

Zajęcia szkoleniowe są podzielone na bloki tematyczne, które realizowane są w wymiarze 8h/dzień szkoleniowy.

 

 

 

Zakres uprawnień:

 

Zgodnie z wymaganiami normy PN EN 9712 dotyczącej kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących w zakresie kompetencji określonej certyfikatem personel 1 stopnia kwalifikacji może być upoważniony przez pracodawcę, aby wykonać następujące czynności zgodnie z instrukcjami NDT:

 

 • nastawiania aparatury badań nieniszczących;
 • wykonywania badań;
 • rejestrowania wyników badań i klasyfikowania wyników na podstawie pisemnych kryteriów;
 • raportowania wyników badań.

 

Personel certyfikowany na 1 stopień kwalifikacji nie może być odpowiedzialny za wybór stosowanej metody lub techniki badania, jak również za interpretację wyników badań.

W zakresie kompetencji określonej certyfikatem, personel 2 stopnia może być upoważniony przez pracodawcę do:

 

 • doboru techniki badania dla stosowanej metody badania;
 • określania ograniczeń w stosowaniu metody badania;
 • przenoszenia norm, standardów, specyfikacji i procedur NDT do rzeczywistych warunków pracy,
 • nastawiania i weryfikacji nastaw wyposażenia;
 • wykonywania i nadzorowania badań;
 • interpretacji i oceny wyników zgodnie z obowiązującymi normami, standardami, przepisami lub specyfikacjami;
 • wykonywania i nadzorowania wszystkich obowiązków dla personelu z 2. stopniem kwalifikacji lub niższym;
 • zapewnienia wytycznych dla personelu z 2.stopniem kwalifikacji lub niższym;
 • raportowania wyników badań nieniszczących. 

Pomoce dydaktyczne:

 

Dla uczestników szkoleń przygotowaliśmy profesjonalny sprzęt: zestawy inspekcyjne, środki penetracyjne, lampy UV do wszystkich niezbędnych norm.

Nasze sale wykładowe są przestrzenne oraz posiadają odpowiednie oświetlenie zapewniające komfort pracy.

 

Zakończenie szkolenia:

 

Po zakończeniu szkoleń z zakresu badań nieniszczących uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. Pozytywny wynik ukończenia szkolenia stanowi podstawę do zdobywania kolejnych stopni kwalifikacji oraz dają możliwość podchodzenia do egzaminów kwalifikacyjnych na 1 , 2 lub 3 stopień uprawnień NDT wg EN ISO 9712 – w zależności od wybranego wariantu szkolenia. Egzamin i certyfikację przeprowadza niezależna Jednostka Certyfikujaca Personel Badań Nieniszczących TÜV SÜD.

 

Egzamin:

 

Proces kwalifikowania personelu zwieńczony zostaje certyfikacją zgodnie z normą EN ISO 9712:2012.

Egzaminy odbywają się w naszych placówkach szkoleniowych na terenie Wrocławia.

 

Praktyka przemysłowa przed egzaminem:Przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego, kandydat musi wykazać się posiadaniem minimalnego czasu praktyki przemysłowej (zgodnie z PN-EN ISO 9712:2012).

Tabela 1 – Minimalna praktyka przemysłowa, warunkująca przystąpienie
do egzaminu kwalifikacyjnego

Metoda NDT

Minimalny czas w dniach

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 2 bezpośrednio

VT

3

7

9

MT

3

7

9

PT

3

7

9

UT

7

19

26

RT

7

19

26

RT.FI

-

-

13

 

Minimalna praktyka przemysłowa, wymagana aby ubiegać się o certyfikację ( po pozytywnie zaliczonym egzaminie)

Tabela 3 – Minimalna praktyka przemysłowa (numeracja tabeli wg EN ISO 9712:2012)

Metoda NDT

Praktyka (miesiące a)

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 2 bezpośrednio

AT, ET, LT, RT, UT, TT

3

9

12

MT, PT, ST, VT

1

3

4

a Podstawę czasu praktyki stanowi 40 h/tydzień pracy lub ustawowy tydzień. Jeżeli osoba pracuje więcej niż 40 h/tydzień, może być certyfikowana na podstawie łącznej liczby godzin , ale powinno przedstawić potwierdzenie takiej praktyki.

 

Jeśli kandydat jest bezrobotny lub prowadzi własną działalność, oświadczenie o wykształceniu, szkoleń i doświadczenia muszą być potwierdzone przez co najmniej jedną niezależną stronę, aby jednostka certyfikującą go zaakceptowała.

W przypadku osób samozatrudniających się lub w przypadku gdy firma nie posiada odpowiedniego kwalifikowanego personelu, wymagane jest dostarczenie oświadczenia osoby, która przeprowadziła nadzór nad kandydatem z wypisanym okresem takiej praktyki oraz zakresem wykonywanych przez kandydata zadań.

 

W przypadku braku powyżej opisanego doświadczenia prosimy o kontakt osobisty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena: PT1 - 1900; PT2 - 2400; PT(1+2) -3850 PLN

Zapraszamy na kurs z zakresu badań nieniszczących PT1,PT2.

Zapisz się!


Kontakt: 502 025 383