Badania VT1 i VT2 – szkolenie badań wizualnych spoin NDT

Badania wizualne spoin i złączy spawanych - VT1 VT2

Zapisz się na kurs badań VT1 i VT2 we Wrocławiu. Prowadzimy profesjonalne szkolenia dla uczestników z całej Polski, a nasza Akademia Spawania przoduje wśród ośrodków szkoleniowych Inspektorów NDT. Samodzielnie realizujemy 4 rodzaje szkoleń z zakresu badań nieniszczących (VT, PT, MT, UT).

Zdobądź uprawnienia VT w Akademii Spawania

Prowadzimy Akademię Spawania, w której realizujemy szkolenia VT oraz inne rodzaje szkoleń badań nieniszczących. Oferujemy wiele usług związanych ze spajaniem – dysponujemy odpowiednimi pomieszczeniami laboratoryjnymi oraz spawalnią i kompletnym sprzętem do realizowania szkoleń. Skorzystaj z oferty i zapisz się na szkolenie VT w najbliższym możliwym terminie.

Czym są badania VT1 i VT2?

Badanie VT to wizualna metoda sprawdzania różnych przedmiotem pod względem przygotowania ich do spawania oraz oceny uzyskanej jakości po zakończeniu procesu. Badanie wykonuje się przy użyciu wzroku oraz narzędzi, takich jak: mikroskop, lupa bądź lusterko.

Do wizualnych badań VT1 i VT2 zalicza się wizualną kontrolę materiałów, której celem jest stwierdzenie ich zgodności przed procesem spawania, ocena samego procesu spajania, ocena przebiegu procesu oraz – co najważniejsze – badania wizualnego po zakończeniu spajania.

Testy wizualne pozwalają już na pierwszym etapie badań znaleźć wiele niedoskonałości m.in. pęknięcia zewnętrzne, niedociągnięcia spoiny, niedoskonałości spawów, korozję oraz efekty szlifowania. Niski koszt i stosunkowa duża skuteczność tej metody sprawiają, że jest ona bardzo często wykorzystywana na różnych etapach produkcji wielu komponentów.

Na czym polega badanie spoin VT?

Badania wizualne złączy spawanych polegają na wizualnej ocenie spoin. Zazwyczaj inspektorzy NDT sprawdzają, czy nie ma pęknięć, wżerów, porów powierzchniowych, podtopień, niedopełnień, brakujących połączeń i innych niedoskonałości w obrębie spoiny.

Badanie VT jest ograniczone do obszaru powierzchni spoiny, który jest widoczny dla inspektora
– wyklucza to możliwość określenia głębokości wtopienia (chyba że występuje spoina z pełnym przetopem i można ją zobaczyć od wewnątrz zespołu). W takim przypadku w celu dalszego zbadania jakości spoiny często wymagane są badania niszczące.

Na co zwrócić uwagę przy badaniu spoin VT?

Zanim otrzymasz uprawnienia VT w czasie szkolenia zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci samodzielnie przeprowadzić badania spoin. Po kursie będziesz zwracał uwagę m.in. na to, czy.:

 

 • czy spoina ma odpowiedni profil i kształt,
 • czy podtopienia i nadlewy nie przekraczają dopuszczalnych wartości,
 • jak przebiegają ściegi i czy są równe,
 • czy powierzchnia spawu jest równa,
 • jak wygląda rowek spawalniczy,
 • czy występują podtopienia, wycieki i wklęśnięcia przekraczające wartości dopuszczalne,
 • nie ma zewnętrznych pęknięć oraz kraterów.

 

Kiedy wykorzystuje się badanie VT?

Badania VT wykorzystuje się zawsze w pierwszej kolejności, a do ich głównych zalet zalicza się niski koszt, szybkość wykonania oraz wysoką skuteczność. Do przeprowadzenia badań nie są potrzebne zaawansowane technologie, a jedynie uprawnienia VT1 i VT2, które potwierdzają, że badacz dokładnie zna normy, jakie powinny spełniać elementy ze spoinami.

Jedną z największych zalet badań VT jest możliwość zastosowania ich przy niemal każdym rodzaju badanego elementu – niezależnie od materiału, powierzchni, struktury lub składu chemicznego.

Badania VT1 i VT2 – protokół z oceny wizualnej

Każda osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie badań VT po wykonaniu wizualnej oceny powinna sporządzić protokół, w którym opisze otrzymane wyniki. Będzie on stanowił element dokumentacji jakościowej. Na szkoleniu VT w Akademii Spawania dowiesz się, co powinno znaleźć się w takim protokole. Będzie to m.in.: nazwa elementu badanego, wytwórca, kryteria odbioru, rodzaj spoiny, materiał spoiny, niezgodności i wiele innych. Zapisz się na kurs i zyskaj umiejętności przyszłości!

Uprawnienia VT – wymagania dla kandydatów

Szkolenie z zakresu badań VT1 i VT2 (oceny wizualnej) może rozpocząć każda osoba, która spełnia następujące kryteria:

 • ukończyła 18 rok życia,
 • posiada minimum wykształcenie zawodowe,
 • otrzymała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia badań wizualnych.

Szkolenia VT – czas trwania

Kurs badań wizualnych obejmuje następujący rozkład zajęć:

 • Badania VT1 I Stopień – 16 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń,
 • Badania VT2 II Stopień – 24 godziny wykładów, pokazów i ćwiczeń,
 • Badania VT1 i VT2 I i II Stopień – 40 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń.

Szkolenie personelu w zakresie badań wizualnych realizowane jest systemie tygodniowym, weekendowym lub wieczorowym. Terminy zajęć kursu VT w pełni dostosowujemy do potrzeb naszych klientów.

Wszystkie zajęcia szkoleniowe są podzielone na bloki tematyczne, które realizowane są w wymiarze 8 godzin w ciągu jednego dnia szkoleniowego.

Uprawnienia VT – zakres

Zgodnie z wymaganiami normy PN EN 9712 dotyczącej kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących w zakresie kompetencji określonej certyfikatem personel I stopnia kwalifikacji może być upoważniony przez pracodawcę, aby wykonać następujące czynności zgodnie z instrukcjami NDT:

 • nastawiania aparatury badań nieniszczących,
 • wykonywania badań,
 • rejestrowania wyników badań i klasyfikowania wyników na podstawie pisemnych kryteriów,
 • raportowania wyników badań.

Personel certyfikowany na I stopień kwalifikacji nie może być odpowiedzialny za wybór stosowanej metody lub techniki badania, jak również za interpretację wyników badań.

W zakresie kompetencji określonej certyfikatem personel II stopnia może być upoważniony przez pracodawcę do:

 • doboru techniki badania dla stosowanej metody badania,
 • określania ograniczeń w stosowaniu metody badania,
 • przenoszenia norm, standardów, specyfikacji i procedur NDT do rzeczywistych warunków pracy,
 • nastawiania i weryfikacji nastaw wyposażenia,
 • wykonywania i nadzorowania badań,
 • interpretacji i oceny wyników zgodnie z obowiązującymi normami, standardami, przepisami lub specyfikacjami,
 • wykonywania i nadzorowania wszystkich obowiązków dla personelu z 2. stopniem kwalifikacji lub niższym,
 • zapewnienia wytycznych dla personelu z 2.stopniem kwalifikacji lub niższym,
 • raportowania wyników badań nieniszczących. 

Szkolenie VT – pomoce dydaktyczne:

Dla uczestników szkoleń VT przygotowaliśmy profesjonalne zestawy inspekcyjne uzupełnione o mikroskop, endoskop, kamerę oraz dostęp do wszystkich niezbędnych norm.

Nasze sale wykładowe są przestrzenne oraz posiadają odpowiednie oświetlenie zapewniające komfort pracy.

Zakończenie szkolenia VT (badań wizualnych złączy spawanych)

Po zakończeniu szkoleń z zakresu badań nieniszczących uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. Pozytywny wynik ukończenia szkolenia stanowi podstawę do zdobywania kolejnych stopni kwalifikacji oraz dają możliwość podchodzenia do egzaminów kwalifikacyjnych na I, II lub III stopień uprawnień NDT wg EN ISO 9712 – w zależności od wybranego wariantu szkolenia. Egzamin VT i certyfikację przeprowadza niezależna Jednostka Certyfikująca Personel Badań Nieniszczących.

Egzamin VT – badania NDT

Proces kwalifikowania personelu zwieńczony zostaje certyfikacją zgodnie z normą EN ISO 9712:2012.

Egzaminy VT i VT2 odbywają się w naszych placówkach szkoleniowych na terenie Wrocławia.

Praktyka przemysłowa przed egzaminem:

Przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego, kandydat musi wykazać się posiadaniem minimalnego czasu praktyki przemysłowej (zgodnie z PN-EN ISO 9712:2012).

Tabela 1 – Minimalna praktyka przemysłowa, warunkująca przystąpienie
do egzaminu kwalifikacyjnego

Metoda NDT

Minimalny czas w dniach

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 2 bezpośrednio

VT

3

7

9

MT

3

7

9

PT

3

7

9

UT

7

19

26

RT

7

19

26

RT.FI

-

-

13

 

Minimalna praktyka przemysłowa, wymagana aby ubiegać się o certyfikację ( po pozytywnie zaliczonym egzaminie)

Tabela 3 – Minimalna praktyka przemysłowa (numeracja tabeli wg EN ISO 9712:2012)

Metoda NDT

Praktyka (miesiące a)

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 2 bezpośrednio

AT, ET, LT, RT, UT, TT

3

9

12

MT, PT, ST, VT

1

3

4

a Podstawę czasu praktyki stanowi 40 h/tydzień pracy lub ustawowy tydzień. Jeżeli osoba pracuje więcej niż 40 h/tydzień, może być certyfikowana na podstawie łącznej liczby godzin , ale powinno przedstawić potwierdzenie takiej praktyki.

 

Jeśli kandydat jest bezrobotny lub prowadzi własną działalność, oświadczenie o wykształceniu, szkoleń i doświadczenia muszą być potwierdzone przez co najmniej jedną niezależną stronę, aby jednostka certyfikującą go zaakceptowała.

W przypadku osób samozatrudniających się lub w przypadku gdy firma nie posiada odpowiedniego kwalifikowanego personelu, wymagane jest dostarczenie oświadczenia osoby, która przeprowadziła nadzór nad kandydatem z wypisanym okresem takiej praktyki oraz zakresem wykonywanych przez kandydata zadań.

 

W przypadku braku powyżej opisanego doświadczenia prosimy o kontakt osobisty.

 

Zaletą naszej firmy jest umiejętność rozwiązywania różnych problemów! Skontaktuj się z nami, aby zdobyć uprawnienia VT2 i VT1.

 

Terminy szkoleń VT1 i VT2

Terminy aktualnych szkoleń VT1 i VT2 znajdziesz w zakładce „Terminy kursów".

 

 

Cena:
VT 1 - 2400;
VT 1+2 - 4300;
VT 3 - 2700 PLN

Kursy VT1, VT2 - na terenie Wrocławia.

Zapisz się!


Kontakt: 502 025 383