VT - badania wizualne złączy spawanych

Badania wizualne spoin i złączy spawanych - VT1 VT2

Akademia Spawania –  uznany ośrodek szkolenia Inspektorów NDT 

Prowadzimy kursy przeprowadzania badań wizualnych spoin NDT we Wrocławiu oraz na terenie kraju

Badanie wizualne (VT) to optyczna metoda sprawdzania obiektów pod kątem rozbieżności, które możesz sprawdzić gołym okiem, a także za pomocą narzędzi takich jak mikroskopy, lupy czy lusterka.

Do wizualnych badań zalicza się oględziny materiałów i stwierdzenie ich zgodności przed procesem spajania, ocena samego procesu spajania, w trakcie tego procesu oraz co najważniejsze, badanie wizualne po procesie spajania.

Wiele niedoskonałości, takich jak pęknięcia zewnętrzne, można już znaleźć za pomocą testów wizualnych, co sprawia, że ​​tego typu inspekcja jest prostą i skuteczną procedurą. Może być stosowana do sprawdzania niektórych niedoskonałości spoin spawów, pęknięć powierzchni, zjawisk korozyjnych czy efktów szlifowania.

Badania wizualne złączy spawanych polega na oglądaniu spoin. Zazwyczaj inspektorzy NDT sprawdzają, czy nie ma pęknięć, wżerów, porów powierzchniowych, podtopień, niedopełnień, brakujących połączeń i innych aspektów spoiny.

Badanie wizualne jest ograniczone do obszaru powierzchni spoiny, który jest widoczny dla inspektora, co oznacza, że ​​czegoś takiego jak głębokość wtopienia nie można określić, chyba że spoina jest spoiną z pełnym przetopem i można ją zobaczyć od wewnątrz zespołu. Dlatego też często wymagane są badania niszczące w celu dalszego zbadania jakości spoiny.

Nieniszczące badania wizualne VT - co to?

Badania VT wykorzystuje się zawsze w pierwszej kolejności, a do ich głównych zalet zalicza się niski koszt, jaki generują, szybkość wykonania oraz wysoka skuteczność.

Wykrywanie niezgodności spawalniczych i materiałowych odbywa się za pomocą badań penetracyjnych. Ten rodzaj metod następuje po przeprowadzeniu badań wizualnych i znajduje swoje zastosowanie w kontroli wyrobów metalowych, takich jak stal lub wykonanych z materiałów niepodatnych na wykorzystywane środki badawcze (substancje). Ponadto, badania penetracyjne pozwalają na lepszą kontrolę części o skomplikowanych kształtach czy o utrudnionej dostępności.

Szanowni klienci nasza Akademia Spawania jest najszybciej rozwijajacym się ośrodkiem szkoleniowym w Polsce. Samodzielnie realizujemy 4 rodzaje szkoleń z zakresu badań nieniszczących (VT, PT, MT, UT).
Prowadzimy szkołę spawania oraz oferujemy wiele innych usług związanych ze spajaniem. Posiadamy pomieszczenia laboratoryjne, spawalnię oraz kompletny sprzęt do realizowania szkoleń.

Wymagania wstępne do uczestniczenia w  szkoleniu z zakresu badań wizualnych:

Szkolenie z zakresu badań wizualnych może rozpocząć każda osoba spełniająca następujące wymaganiami:

 • ukończony 18 rok życia,
 • posiada minimum wykształcenie zawodowe,
 • posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia badań wizualnych.

 

Czas trwania Kursy VT1, VT2:

Szkolenie personelu z zakresie badań wizualnych składa z następującego rozkładu zajęć:

 

 • I Stopień VT1 - 16 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń,
 • II Stopień VT2 - 24 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń,
 • I i II Stopień VT1+VT2 - 40 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń,

 

Szkolenie personelu z zakresie badań wizualnych realizowane jest systemie tygodniowym, weekendowym lub wieczorowym.
Terminy zajęć w pełni dostosowujemy do potrzeb naszych klientów.

 

Zajęcia szkoleniowe są podzielone na bloki tematyczne, które realizowane są w wymiarze 8h/dzień szkoleniowy.

 

Zakres uprawnień:

Zgodnie z wymaganiami normy PN EN 9712 dotyczącej kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących w zakresie kompetencji określonej certyfikatem personel 1 stopnia kwalifikacji może być upoważniony przez pracodawcę, aby wykonać następujące czynności zgodnie z instrukcjami NDT:

 

 • nastawiania aparatury badań nieniszczących;
 • wykonywania badań;
 • rejestrowania wyników badań i klasyfikowania wyników na podstawie pisemnych kryteriów;
 • raportowania wyników badań.

 

Personel certyfikowany na 1 stopień kwalifikacji nie może być odpowiedzialny za wybór stosowanej metody lub techniki badania, jak również za interpretację wyników badań.
W zakresie kompetencji określonej certyfikatem, personel 2 stopnia może być upoważniony przez pracodawcę do:

 

 • doboru techniki badania dla stosowanej metody badania;
 • określania ograniczeń w stosowaniu metody badania;
 • przenoszenia norm, standardów, specyfikacji i procedur NDT do rzeczywistych warunków pracy,
 • nastawiania i weryfikacji nastaw wyposażenia;
 • wykonywania i nadzorowania badań;
 • interpretacji i oceny wyników zgodnie z obowiązującymi normami, standardami, przepisami lub specyfikacjami;
 • wykonywania i nadzorowania wszystkich obowiązków dla personelu z 2. stopniem kwalifikacji lub niższym;
 • zapewnienia wytycznych dla personelu z 2.stopniem kwalifikacji lub niższym;
 • raportowania wyników badań nieniszczących.

 

Pomoce dydaktyczne:

Dla uczestników szkoleń przygotowaliśmy profesjonalne zestawy inspekcyjne uzupełnione o mikroskop, endoskop, kamerę oraz dostęp do wszystkich niezbędnych norm.
Nasze sale wykładowe są przestrzenne oraz posiadają odpowiednie oświetlenie zapewniające komfort pracy.

 

Zakończenie szkolenia badania wizualne złączy spawanych:

Po zakończeniu szkoleń z zakresu badań nieniszczących uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. Pozytywny wynik ukończenia szkolenia stanowi podstawę do zdobywania kolejnych stopni kwalifikacji oraz dają możliwość podchodzenia do egzaminów kwalifikacyjnych na 1 , 2 lub 3 stopień uprawnień NDT wg EN ISO 9712 – w zależności od wybranego wariantu szkolenia. Egzamin i certyfikację przeprowadza niezależna Jednostka Certyfikujaca Personel Badań Nieniszczących.

 

Egzamin NDT badań VT:

Proces kwalifikowania personelu zwieńczony zostaje certyfikacją zgodnie z normą EN ISO 9712:2012.
Egzaminy odbywają się w naszych placówkach szkoleniowych na terenie Wrocławia.

 

Praktyka przemysłowa przed egzaminem:

Przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego, kandydat musi wykazać się posiadaniem minimalnego czasu praktyki przemysłowej (zgodnie z PN-EN ISO 9712:2012).

Tabela 1 – Minimalna praktyka przemysłowa, warunkująca przystąpienie
do egzaminu kwalifikacyjnego

Metoda NDT

Minimalny czas w dniach

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 2 bezpośrednio

VT

3

7

9

MT

3

7

9

PT

3

7

9

UT

7

19

26

RT

7

19

26

RT.FI

-

-

13

 

Minimalna praktyka przemysłowa, wymagana aby ubiegać się o certyfikację ( po pozytywnie zaliczonym egzaminie)

Tabela 3 – Minimalna praktyka przemysłowa (numeracja tabeli wg EN ISO 9712:2012)

Metoda NDT

Praktyka (miesiące a)

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 2 bezpośrednio

AT, ET, LT, RT, UT, TT

3

9

12

MT, PT, ST, VT

1

3

4

a Podstawę czasu praktyki stanowi 40 h/tydzień pracy lub ustawowy tydzień. Jeżeli osoba pracuje więcej niż 40 h/tydzień, może być certyfikowana na podstawie łącznej liczby godzin , ale powinno przedstawić potwierdzenie takiej praktyki.

 

Jeśli kandydat jest bezrobotny lub prowadzi własną działalność, oświadczenie o wykształceniu, szkoleń i doświadczenia muszą być potwierdzone przez co najmniej jedną niezależną stronę, aby jednostka certyfikującą go zaakceptowała.

W przypadku osób samozatrudniających się lub w przypadku gdy firma nie posiada odpowiedniego kwalifikowanego personelu, wymagane jest dostarczenie oświadczenia osoby, która przeprowadziła nadzór nad kandydatem z wypisanym okresem takiej praktyki oraz zakresem wykonywanych przez kandydata zadań.

 

W przypadku braku powyżej opisanego doświadczenia prosimy o kontakt osobisty.

 

Zaletą naszej firmy jest umiejętność rozwiązywania różnych problemów!

 

Terminy szkoleń VT1, VT2

 Znajdują się w zakładce "Terminy kursów".

 

 

 

 

 

Cena:
VT1 - 2200;
VT2 - 2600;
VT(1+2) - 4200 PLN

Kursy VT1, VT2 - na terenie Wrocławia.

Zapisz się!


Kontakt: 502 025 383