Kurs badania ultradźwiękowe spoin UT1, UT2

Badania ultradźwiękowe spoin UT

Badanie ultradźwiękowe spoin to jedna z metod nieniszczących badań kontroli jakości, która pozwala na wykrywanie wewnętrznych wad i niezgodności w materiałach, w tym w spoinach spawalniczych. Metoda ta polega na wykorzystaniu fal ultradźwiękowych do badania struktury wewnętrznej materiału.

Badanie ultradźwiękowe opiera się na zdolności oscylacji o wysokiej częstotliwości (około 20 000 Hz) do rozprzestrzeniania się w metalu i odbijania się od wewnętrznych zadrapań powierzchni, pustych przestrzeni i innych nieciągłości. Wysyłana w kierunku badanego materiału fala ultradźwiękowa, w przypadku napotkania wady, ulega odbiciu lub zniekształceniu, co pozwala na jej wykrycie i lokalizację.

Za pomocą inspekcji UT badania ultradźwiękowego można wykryć następujące wady spoiny:

 • pęknięcia w strefie spoiny;
 • pory;
 • brak wtopienia w połączeniach spawanych;
 • rozwarstwienie metalu spoiny;
 • nieciągłości i niepełne zespolenie złączy spawanych;
 • luźny metal w dolnej strefie spoiny;
 • obszary dotknięte korozją;
 • obszary z niedopasowaniem składu chemicznego;
 • obszary o zniekształconej wielkości geometrycznej.

 

Szkolenie z zakresu badań ultradźwiękowych UT

Szkolenie z zakresu badań ultradźwiękowych może rozpocząć każda osoba spełniająca następujące wymaganiami:

 • ukończony 18 rok życia,
 • posiada minimum wykształcenie zawodowe,
 • posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia badań wizualnych.

Aby przystąpić do szkolenia UT, nie jest konieczne wykształcenie techniczne, ani wcześniejsze doświadczenie. Kurs mogą rozpocząć również osoby, które nie miały wcześniej do czynienia z badaniami przemysłowymi.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie personelu z zakresie badań ultradźwiękowych obejmuje:

 • I Stopień UT1 - 72 godziny wykładów, pokazów i ćwiczeń,
 • II Stopień UT2 - 80 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń,
 • I i II Stopień UT (1+2) - 144 godziny wykładów, pokazów i ćwiczeń,

 

Szkolenie personelu z zakresie badań ultradźwiękowych realizowane jest systemie tygodniowym, weekendowym lub wieczorowym.

Terminy zajęć w pełni dostosowujemy do potrzeb naszych klientów. Oznacza to, że z łatwością połączysz kurs badań ultradźwiękowych z innymi obowiązkami, takimi jak praca czy szkoła.

 

Zajęcia szkoleniowe są podzielone na bloki tematyczne, które realizowane są w wymiarze 8h/dzień szkoleniowy.

Zakres uprawnień po kursie badania UT:

Zgodnie z wymaganiami normy PN EN 9712 dotyczącej kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących w zakresie kompetencji określonej certyfikatem personel 1 stopnia kwalifikacji może być upoważniony przez pracodawcę, aby wykonać następujące czynności zgodnie z instrukcjami NDT:

 

 • nastawiania aparatury badań nieniszczących;
 • wykonywania badań;
 • rejestrowania wyników badań i klasyfikowania wyników na podstawie pisemnych kryteriów;
 • raportowania wyników badań.

 

Personel certyfikowany na 1 stopień kwalifikacji nie może być odpowiedzialny za wybór stosowanej metody lub techniki badania, jak również za interpretację wyników badań.

W zakresie kompetencji określonej certyfikatem, personel 2 stopnia może być upoważniony przez pracodawcę do:

 

 • doboru techniki badania dla stosowanej metody badania;
 • określania ograniczeń w stosowaniu metody badania;
 • przenoszenia norm, standardów, specyfikacji i procedur NDT do rzeczywistych warunków pracy,
 • nastawiania i weryfikacji nastaw wyposażenia;
 • wykonywania i nadzorowania badań;
 • interpretacji i oceny wyników zgodnie z obowiązującymi normami, standardami, przepisami lub specyfikacjami;
 • wykonywania i nadzorowania wszystkich obowiązków dla personelu z 2. stopniem kwalifikacji lub niższym;
 • zapewnienia wytycznych dla personelu z 2.stopniem kwalifikacji lub niższym;
 • raportowania wyników badań nieniszczących. 

Pomoce dydaktyczne:

 

Dla uczestników szkoleń przygotowaliśmy profesjonalny sprzęt: defektoskopy ultradźwiękowe, endoskopy, kamerę oraz dostęp do wszystkich niezbędnych norm.

Nasze sale wykładowe są przestrzenne oraz posiadają odpowiednie oświetlenie zapewniające komfort pracy.

 

Zakończenie szkolenia - metoda ultradźwiękowa, badania nieniszczące:

 

Po zakończeniu szkoleń z zakresu badań nieniszczących uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. Pozytywny wynik ukończenia szkolenia stanowi podstawę do zdobywania kolejnych stopni kwalifikacji oraz dają możliwość podchodzenia do egzaminów kwalifikacyjnych na 1 , 2 lub 3 stopień uprawnień NDT wg EN ISO 9712 – w zależności od wybranego wariantu szkolenia. Egzamin i certyfikację przeprowadza niezależna Jednostka Certyfikująca Personel Badań Nieniszczących.

 

Egzamin:

 

Proces kwalifikowania personelu zwieńczony zostaje certyfikacją zgodnie z normą EN ISO 9712:2012.

Egzaminy odbywają się w naszych placówkach szkoleniowych na terenie Wrocławia.

 

Praktyka przemysłowa przed egzaminem:

Przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego, kandydat musi wykazać się posiadaniem minimalnego czasu praktyki przemysłowej (zgodnie z PN-EN ISO 9712:2012).

Tabela 1 – Minimalna praktyka przemysłowa, warunkująca przystąpienie
do egzaminu kwalifikacyjnego

Metoda NDT

Minimalny czas w dniach

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 2 bezpośrednio

VT

3

7

9

MT

3

7

9

PT

3

7

9

UT

7

19

26

RT

7

19

26

RT.FI

-

-

13

 

Minimalna praktyka przemysłowa, wymagana, aby ubiegać się o certyfikację (po pozytywnie zaliczonym egzaminie)

Tabela 3 – Minimalna praktyka przemysłowa (numeracja tabeli wg EN ISO 9712:2012)

Metoda NDT

Praktyka (miesiące a)

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 2 bezpośrednio

AT, ET, LT, RT, UT, TT

3

9

12

MT, PT, ST, VT

1

3

4

a Podstawę czasu praktyki stanowi 40 h/tydzień pracy lub ustawowy tydzień. Jeżeli osoba pracuje więcej niż 40 h/tydzień, może być certyfikowana na podstawie łącznej liczby godzin, ale powinno przedstawić potwierdzenie takiej praktyki.

 

Jeśli kandydat jest bezrobotny lub prowadzi własną działalność, oświadczenie o wykształceniu, szkoleń i doświadczenia muszą być potwierdzone przez co najmniej jedną niezależną stronę, aby jednostka certyfikującą je zaakceptowała.

W przypadku osób samozatrudniających się lub w przypadku gdy firma nie posiada odpowiedniego kwalifikowanego personelu, wymagane jest dostarczenie oświadczenia osoby, która przeprowadziła nadzór nad kandydatem z wypisanym okresem takiej praktyki oraz zakresem wykonywanych przez kandydata zadań.

 

W przypadku braku powyżej opisanego doświadczenia prosimy o kontakt osobisty.

 

TERMINY SZKOLEŃ!

Znajdują się w zakładce "Terminy kursów".

 

Badania ultradźwiękowe spoin na czym polega i kiedy się stosuje?

Badania ultradźwiękowe spoin opierają się na zasadzie propagacji i odbijania fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości. Mogą być używane do wykrywania wad/oceny, pomiarów wymiarów, charakteryzowania materiałów i nie tylko. Testowanie przeprowadza się za pomocą odbiornika i nadajnika ultradźwiękowego. 

Na czym dokładnie polega metoda ultradźwiękowa w badania nieniszczących?

Przez badany materiał przepuszczane są ultradźwiękowe fale dźwiękowe. Dźwięk rozchodzi się przez element i odbija się od sztywnej powierzchni umieszczonej na przeciwległym końcu nadajnika. Mierzy się czas potrzebny do nadawania i odbierania fal dźwiękowych. Różnicę w czasie w różnych sekcjach elementu można wykorzystać do identyfikacji wad materiału. Jeśli występują defekty lub zmiany we właściwościach materiału, odbicia te zarejestrują inną gęstość i prędkość akustyczną. Najpopularniejszą techniką badania UT jest echo pulsacyjne.

Do identyfikacji różnych defektów, ubytków, pogorszenia się jakości materiału itp. można stosować różne rodzaje trybów testowania UT ultradźwiękowego. Elementy mechaniczne, które pracują z dużymi obciążeniami, są regularnie testowane za pomocą testów ultradźwiękowych.

Wysoka skuteczność badań ultradźwiękowych spoin

Jedną z najbardziej użytecznych cech badań ultradźwiękowych jest możliwość określenia dokładnego położenia nieciągłości w spoinie. Ta metoda testowania wymaga wysokiego poziomu szkolenia i kompetencji operatorów i jest zależna od ustanowienia i zastosowania odpowiednich procedur testowania. Ta metoda testowania może być stosowana na materiałach żelaznych i nieżelaznych, często jest odpowiednia do testowania grubszych przekrojów dostępnych tylko z jednej strony i często umożliwia wykrycie cieńszych linii lub wyraźniejszych defektów, które mogą nie być tak łatwo wykryte za pomocą badań radiologicznych.

Najważniejsze zalety badań UT

Badania UT należą do badań nieniszczących. Oznacza to, że ich przeprowadzenie jest całkowicie bezinwazyjne. Materiał można dokładnie zbadać, bez konieczności ingerowania w jego strukturę. To nie tylko bardzo praktyczne, ale też ekonomiczne – badania UT są bardzo skuteczne i dokładne, a ich przeprowadzenie nie wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Pozostałe zalety, to:

 • Wysoka czułość – badania UT pozwalają na wykrywanie bardzo drobnych wad i niezgodności, które mogą być niewidoczne dla innych metod kontroli jakości. 
 • Możliwość głębokiej penetracji – fale ultradźwiękowe mogą przenikać głęboko w materiał, co pozwala na badanie grubych elementów i wykrywanie wad wewnątrz materiału.
 • Bezpieczeństwo – w przeciwieństwie do niektórych innych metod badawczych, UT nie wykorzystuje promieniowania jonizującego, co czyni je bezpiecznym dla operatora i otoczenia.
 • Szybkie wyniki – po odpowiednim przygotowaniu, badania UT mogą być przeprowadzane szybko, dostarczając natychmiastowe wyniki. Dodatkowo nowoczesne technologie pozwalają na zautomatyzowanie procesu badania ultradźwiękowego, co zwiększa precyzję i powtarzalność wyników.
 • Niski koszt – w porównaniu z niektórymi innymi technikami badawczymi, badania UT są niedrogie, zwłaszcza gdy uwzględnimy koszty potencjalnych wad i ich skutków w dłuższej perspektywie.
 • Możliwość lokalizacji i dokładnej charakterystyki wad – UT nie tylko wykrywa obecność wad, ale również pozwala na ich lokalizację i charakterystykę, co jest kluczowe dla podejmowania decyzji dotyczących naprawy lub wymiany elementu.

Dlaczego warto ukończyć kurs na badania ultradźwiękowe spoin? 

Badania ultradźwiękowe (UT) spoin są ważnym narzędziem w kontroli jakości w przemyśle spawalniczym. Mają zastosowanie w wielu branżach.

Fachowiec potrafiący prawidłowo wykonywać badania ultradźwiękowe spoin i jednocześnie prawidłowo interpretować ich wyniki, jest bardzo pożądany na rynku pracy. Inwestycja w kurs może być szansą na znalezienie ciekawszej i lepiej płatnej pracy – zarówno w Polsce jak i za granicą. Umiejętność przeprowadzania badań ultradźwiękowych jest przydatna w wielu sektorach przemysłu, co daje szerokie możliwości zastosowania nabytej wiedzy. To między innymi przemysł maszynowy, hutniczy, produkcyjny, czy branża transportowa. Z pomocą badań UT można też monitorować maszyny będące aktualnie w eksploatacji – bez konieczności przerywania ich pracy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych kursów UT, napisz do nas lub zadzwoń. Jesteśmy dostępni pod numerem 502 025 383.

Cena: UT1 - 5000; UT 1+2 - 6950; UT 3 - 7000 PLN

UT1, UT2 - badania ultradźwiękowe we Wrocławiu w Akademii Spawania

Zapisz się!


Kontakt: 502 025 383