Kurs lutowanie indukcyjne

Kurs lutowania indukcyjnego

Lutowanie indukcyjne jest idealną techniką łączenia części stalowych tam, gdzie spawanie nie jest odpowiednie. Dobrze zaprojektowane złącze stalowe lutowane indukcyjnie zapewnia wiele korzyści, w tym integralność geometrii części i mniejsze naprężenia części. Stal węglowa i nierdzewna mają wysoką rezystywność – łatwo łączą się z energią indukcyjną i ciepłem. Mają jednak słabą przewodność cieplną, więc lutowanie indukcyjne elementów stalowych nie powinno być pośpieszne. W przypadku stali ważne jest, aby ciepło miało czas na przesiąknięcie do powierzchni złącza, aby zapewnić prawidłowy przepływ i zwilżenie materiału lutowniczego.

Lutowanie indukcyjne to proces, w którym elementy metalowe są łączone przy użyciu innego materiału o niższej temperaturze topnienia, z wykorzystaniem nagrzewania indukcyjnego.

Lutowanie może być również realizowane przy użyciu pieców o różnych konstrukcjach, w tym pieców okresowych i ciągłych. Istnieje wiele rodzajów lutowania twardego, w tym:

  • Lutowanie palnikiem,
  • Aktywne lutowanie metali,
  • Lutowanie próżniowe aluminium,
  • Lutowanie w kontrolowanej atmosferze,
  • Lutowanie o strukturze plastra miodu,
  • Lutowanie taśmą ciągłą/siatkową,
  • Zmniejszenie lutowania w atmosferze,
  • Lutowanie naprawcze/odtwórcze,
  • Lutowanie próżniowe,

Lutowanie indukcyjne można stosować tylko wtedy, gdy jedna część jest ferromagnetyczna.

Lutowanie aluminium, mosiądzu, miedzi i stali za pomocą indukcji 

Lutowanie indukcyjne jest wykorzystywane do niezliczonych zastosowań w łączeniu różnych metali, w tym miedzi z aluminium, aluminium z aluminium, miedzi z miedzią, mosiądzu z miedzią, mosiądzu z miedzią, stali na miedź, stal na mosiądz i stal na stal.W przypadku lutowania różnych metali, obie metalowe powierzchnie muszą osiągnąć temperaturę przepływu lutowania w tym samym czasie, co złącze. Rozwiązanie nagrzewania indukcyjnego musi uwzględniać różne przewodnictwo cieplne materiałów oraz czas potrzebny do osiągnięcia przez materiały pożądanej temperatury.

Łączone materiały dyktują rodzaj atmosfery, w której zespół jest ogrzewany w celu połączenia jego komponentów. Oprócz próżni atmosfera ochronna lub reaktywna obejmuje wodór, azot, mieszankę wodoru i innych gazów obojętnych, gaz egzotermiczny i endotermiczny, a także argon i hel.

Niektóre niepodobne do siebie materiały są trudne do połączenia. Na przykład ceramika na metale i metale reaktywne, takie jak magnez i beryl.

Spoiwo lutownicze służy do metalurgicznego połączenia z powierzchnią materiału po obu stronach złącza. Typowe spoiwa do lutowania twardego stosowane do formowania wymaganych stopów na materiały złącza obejmują aluminium, nikiel, cynk, srebro i miedź. Niektóre stopy materiałów wypełniających wykazują właściwości eutektyczne, które wspomagają proces lutowania, umożliwiając stopienie i płynięcie w temperaturze niższej niż temperatura topnienia materiałów podstawowych, 

Cena: 2000 PLN

Lutowanie indukcyjne

Zapisz się!


Kontakt: 502 025 383