Lutowanie twarde

Kurs lutowania twardego

Serdecznie zapraszamy na kurs lutowania twardego, który pozwala przystąpić do egzaminu certyfikującego i uzyskać uprawnienia lutowacza. Kurs składa się z części teoretycznej (materiał jest udostępniany także w platformie e-learningowej) oraz praktycznej. Zajęcia praktyczne obejmują 16 godzin pracy warsztatowej.

Współpraca z przemysłem, wieloletnie doświadczenie i słuchanie potrzeb i oczekiwań klientów umożliwiło nam opracowanie i wdrożenie autorskiego programu szkolenia, który przygotowuje kursanta do pracy na stanowisku lutowacza.

Opis metody lutowania twardego:

Lutowanie twarde w chłodnictwie realizowane jest w temperaturze powyżej 700 stopni Celsjusza. Daje ono połączenie nie tylko szczelne, ale również o dużej wytrzymałości na rozciąganie i uderzenia. Luty twarde są produkowane w postaci blaszek, taśm, prętów, drutu, wiórów lub granulek. Proces polega na wprowadzaniu w szczelinę znajdującą się między powierzchniami części łączonych roztopionego lutu. Następnie ulega on zakrzepnięciu. Materiał miedziany połączonych w ten sposób elementów nie topi się, co świadczy o wysokiej skuteczności lutowania twardego. Materiałami stosowanymi na te luty są: miedź, stopy miedzi z cynkiem i stopy srebrne.

Proces lutowania twardego przeprowadzany jest za pomocą palnika gazowego – na gaz miejski lub propan-butan – lub w piecach elektrycznych, czy też w kąpielach solnych. Lutowane na twardo jest mechanicznie mocniejsze niż połączenie lutów na miękko (w niższej temperaturze).

Kurs lutowania twardego (teoria i praktyka) – najważniejsze informacje

Kurs lutowania twardego dedykowany jest osobom, które zajmują się montażem i serwisem systemów chłodniczych.

Czas trwania kursu:
Kurs lutowania twardego składa się z części teoretycznej i praktycznej. Aby kurs przebiegał szybko i sprawnie, materiały teoretyczne udostępniamy na specjalnie przygotowanej platformie online. Stacjonarnie zajmujemy się jedynie praktyką, której poświęcamy 16 godzin zajęć.

Optymalizując czas trwania szkolenia, udostępniamy materiały teoretyczne na platformie online, a stacjonarnie zajmujemy się tylko praktyką. Zajęcia trwają 16 godzin.

Miejsce szkolenia:
Kursy z zakresu lutowania odbywają się we Wrocławiu przy ul. Wiaduktowej 21.  Organizujemy również szkolenia w siedzibie klienta.

Sprzęt wykorzystywany w trakcie kursu
Akademia posiada pełne zaplecze technologiczne potrzebne do zrealizowania kursu: palniki gazowe, butle z gazem, reduktory i różnego rodzaju spoiwa.


Szkolenie z lutowania twardego – egzamin
Po kursie przeprowadzony jest egzamin certyfikujący zgodnie z normą PN-EN ISO 13585:2012.

Lutowanie twarde – program szkolenia

 1. Wprowadzenie do lutowania twardego
 • Wyjaśnienie, czym jest lutowanie twarde i do czego jest stosowane.
 • Omówienie różnic między lutowaniem miękkim a twardym.
 1. Bezpieczeństwo
 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa pracy z narzędziami i materiałami lutowania.
 • Wyjaśnienie ryzyka związanego z gazami i dymami w trakcie lutowania.
 1. Narzędzia i materiały
 • Przegląd niezbędnych narzędzi i wyposażenia do lutowania twardego.
 • Omówienie różnych rodzajów lutów i ich zastosowań.
 1. Przygotowanie materiałów w procesie lutowania twardego.
 • Przygotowanie powierzchni, które mają zostać połączone lutowaniem.
 • Czyszczenie i odtłuszczanie elementów łączonych.
 1. Techniki lutowania twardego
 • Omówienie różnych technik lutowania twardego, takich jak lutowanie tlenkiem miedzi, lutowanie gazowe i inne.
 •  Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem różnych technik.
 1. Praktyka i projektowanie
 • Zajęcia praktyczne polegające na łączeniu elementów przy użyciu różnych technik lutowania.
 • Projektowanie i wykonywanie konkretnych projektów, które wymagają lutowania twardego.
 1. Diagnostyka i rozwiązywanie problemów
 • Rozpoznawanie potencjalnych problemów podczas lutowania i sposoby ich rozwiązywania.
 1. Zakończenie – egzamin
 • Zdany egzamin pozwala otrzymać certyfikat i uprawnienia niezbędne na stanowisku lutowacza. 

Nasz kurs lutowania twardego we Wrocławiu obejmuje także zawodowe aspekty oraz porady praktyczne związane z przyszłą pracą na stanowisku lutowacza. To przede wszystkim: 

 • Omówienie możliwości kariery w dziedzinie lutowania twardego.
 • Podpowiedzi dotyczące rozwoju zawodowego i rozważania specjalizacji.
 • Porady praktyczne: wskazówki dotyczące utrzymania i konserwacji narzędzi lutowania.

Cena: 2000 PLN

Lutowanie twarde

Zapisz się!


Kontakt: 502 025 383