Kurs zgrzewania rur - Zgrzewanie doczołowe

Kurs zgrzewania rur - Zgrzewanie doczołowe

 

Akademia Spawania zaprasza na kursy dla zgrzewaczy. Współpraca z przemysłem i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń pozwoliło nam na zoptymalizowanie programów nauczania.

Posiadamy certyfikat zgodny z normą PN-EN 13067.

Kurs zgrzewania rur w naszej akademii obejmuje 16 godzin – materiały teoretyczne udostępniamy na specjalnie przygotowanej platformie online, a na zajęciach skupiamy się w całości na praktyce. Dzięki temu szybciej przyswoisz wszystkie umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie zgrzewacza.

Opis metody zgrzewania rur:


Kurs zgrzewania doczołowego kierowany jest do zgrzewaczy rurociągów z tworzyw sztucznych.

Zgrzewanie doczołowe polega na stopieniu czoła rurociągu, które pod wpływem temperatury łączy się z czołem drugiej rury. Po zmiękczeniu tworzywa sztucznego są one umieszczane w imadle, w którym następuje docisk, powodujący sklejenie krawędzi. Stałe ciśnienie jest niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości spoiny.

Proces ten jest również znany jako zgrzewanie na gorąco lub zgrzewanie doczołowe. Do łączenia dwóch produktów na bazie polimerów w tym zgrzewania rur termoplastycznych wykorzystuje się ciepło. Plastik jest zmiękczany pod wpływem ciepła, a następnie dociskany lub stapiany ze sobą, aby połączyć dwa kawałki. Daje to żywotne i stabilne wiązanie.

Kurs zgrzewania rur Wrocław – najważniejsze informacje

Zakres kursu i upoważnienia 

Po zakończeniu szklenia kursant otrzymuje uprawnienia do pracy w zawodzie, zgodnie z normą PN-EN 13067. Po kursie osoba szkolona nabywa wiedzę oraz umiejętności praktyczne do wykonywania połączeń dla rur z tworzyw sztucznych w zależności od wybranej metody zgrzewania, na przykład zgrzewanie gorącą płytą lub elektrooporowe. 

Kto może przystąpić do szkolenia?

Na kurs zgrzewania rur może zapisać się każda osoba pełnoletnia – nie ma tutaj istotnych ograniczeń. Wystarczy chęć do nauki i zdobywania nowych umiejętności.

Czas trwania szkolenia:
Kurs zgrzewania rur we Wrocławiu trwa 16 godzin i składa się z części teoretycznej i praktycznej. Aby usprawnić proces szkolenia, materiały do nauki możemy udostępnić materiały w formie elektronicznej, a w trakcie zajęć skupić się na praktyce.

Miejsce szkolenia:
Kursy dla zgrzewaczy prowadzimy we Wrocławiu przy ul. Wiaduktowej 21.

Egzamin:
Po zakończonym szkoleniu odbędzie się egzamin przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą osoby zgodnie z normą PN EN ISO 13067:2014.

Cena kursu: 

Na całościowy koszt szkolenia dla zgrzewaczy składa się opieka instruktora, koszt wyposażenia stanowiska, koszt zużycia materiałów, koszt energii elektrycznej oraz koszt egzaminu. W podanej na stronie cenie zawiera się kompletne przygotowanie do wykonywania pracy na stanowisku zgrzewacza oraz zdobycie wymaganych uprawnień. 

ZGRZEWANIE DOCZOŁOWE RUR POLIETYLENOWYCH

Tworzywa termoplastyczne, choć niezwykle wszechstronne, tworzą trwałe spoiny, ponieważ są generalnie lżejsze niż wiele metali. Spawanie rur może być w tym przypadku szybszym i prostszym procesem produkcyjnym niż spawanie rur z metalami. Tworzywa sztuczne z natury są bardziej odporne chemicznie niż większość metali, dlatego w celu zachowania bezpieczeństwa i niezawodności produktu końcowego zaleca się zgrzewanie elementów, które będą używane do transportu materiałów żrących.

Przed zaciśnięciem rur w maszynie zgrzewającej, ich końce powinny być sprawdzone pod kątem nieregularnego kształtu i uszkodzeń.

Dobrą praktyką jest wykonanie fikcyjnej spoiny przed przystąpieniem do faktycznego spawania. Ma to na celu zapewnienie, że powierzchnia płyty grzewczej stykająca się z końcami rur jest całkowicie wolna od wszelkich cząstek kurzu lub innych zanieczyszczeń.

Maksymalna dopuszczalna głębokość musi być mniejsza niż 10% grubości ściany. Uszkodzoną lub głęboko zarysowaną rurę należy wyrzucić. Wszelkie luźne zanieczyszczenia można usunąć, przecierając końce rur niestrzępiącą się szmatką zarówno na powierzchni wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

Po oczyszczeniu rury są zaciskane w maszynie. Aby ułatwić wyrównanie, dobrą praktyką jest zaciskanie rur w taki sposób, aby ich wytłoczone oznaczenia były w jednej linii. W razie potrzeby pomaga to również w późniejszej identyfikacji.

Cena: 2000 PLN

Zgrzewanie doczołowe oporowe tylko w Akademii Spawania!

Zapisz się!


Kontakt: 502 025 383