Szanowni Klienci,

W trosce o bezpieczeństwo Wasze, a przede wszystkim Wasze i nasze zdrowie podjęliśmy decyzję o zawieszeniu wszelkich szkoleń prowadzonych w naszych placówkach, jak również w ośrodkach zewnętrznych oraz zamknięciu naszych biur na okres do dnia 30 marca 2020r. (okres ten może ulec zmianie).

Powodem wstrzymania kursów jest sytuacja związana z rosnącym zagrożeniem epidemii korona wirusa w Polsce.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że jesteśmy wstanie zapewnić Państwu dostęp do szerokiej gamy szkoleń e-learningowych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych: - poczta: [email protected]

- telefon: 57 57 57 408Z życzeniami Zdrowia!
Zespół Akademii

MMA

 Spawanie elektrodą otuloną jest jedną z najstarszych i najczęściej stosowanych metod spawania łukowego.

Spawanie tą metodą polega na łączeniu elementów przy użyciu metalowej elektrody, która stapiając się w łuku elektrycznym, tworzy razem z nadtopionym metalem spawanym spoinę.

Elektrodą jest metalowy pręt o określonej średnicy i długości, pokryty sprasowaną masą o specjalnych właściwościach, zwaną otuliną.

Proces spawania elektrodą otuloną oznaczony został numerem 111 wg normy PN-EN ISO 4063:2002

Obecnie spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną nadal zajmuje czołową pozycję w wykonywaniu konstrukcji spawanych dzięki:

- dużej uniwersalności,

- wykonaniu spoin o wysokiej jakości (uwarunkowana umiejętnościami spawacza),

- możliwości spawania różnych rodzajów i gatunków metali i stopów,

oraz wszystkich rodzajów złączy, w dowolnych pozycjach, w warunkach polowych, na wysokościach, gdyż urządzenia są proste i łatwo przenośne.


MMA - Poziom I

Kurs podstawowy

Spawanie spoin pachwinowych rur i blach Zapraszamy na kurs spawania MMA - elektroda otulona. Szkolenie w Super Cenie, w Super Szkole. Zapisz się

MMA - Poziom II

Kurs ponadpodstawowy

Spawanie spoin czołowych blach.Zapraszamy na kurs spawania MMA - elektroda otulona. Szkolenie w Super Cenie, w Super Szkole. Zapisz się

MMA - Poziom II

Poziom I i II

Spawanie spoin czołowych blach.Zapraszamy na kurs spawania MMA - elektroda otulona. Szkolenie w Super Cenie, w Super Szkole. Zapisz się

MMA - Poziom III

Kurs ponadpodstawowy

Spawanie spoin czołowych rur. Zapraszamy na kurs MMA Zapisz się

MMA - Poziom III

Wszystkie poziomy

Spawanie spoin czołowych rur. Zapraszamy na kurs MMA Zapisz się