• »
  • Oferta
  • »
  • Kurs spawania elektrodą otuloną MMA

Kurs spawania elektrodą otuloną MMA

 Spawanie elektrodą otuloną jest jedną z najstarszych i najczęściej stosowanych metod spawania łukowego.

Spawanie tą metodą polega na łączeniu elementów przy użyciu metalowej elektrody, która stapiając się w łuku elektrycznym, tworzy razem z nadtopionym metalem spawanym spoinę.

Elektrodą jest metalowy pręt o określonej średnicy i długości, pokryty sprasowaną masą o specjalnych właściwościach, zwaną otuliną.

Proces spawania elektrodą otuloną oznaczony został numerem 111 wg normy PN-EN ISO 4063:2002

Obecnie spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną nadal zajmuje czołową pozycję w wykonywaniu konstrukcji spawanych dzięki:

  • dużej uniwersalności,
  • wykonaniu spoin o wysokiej jakości (uwarunkowana umiejętnościami spawacza),
  • możliwości spawania różnych rodzajów i gatunków metali i stopów, oraz wszystkich rodzajów złączy, w dowolnych pozycjach, w warunkach polowych, na wysokościach, gdyż urządzenia są proste i łatwo przenośne.

Jak spawać metodą MMA?

Przed przystąpieniem do spawania zaleca się dokładne sprawdzenie stanu źródła, kabli, uchwytu elektrody oraz zacisku masy. Należy zweryfikować prawidłowość doboru gatunku i średnicy elektrody pod kątem zastosowania. 
 
Spawanie zostaje zainicjowane przez uderzenie elektrodą spawalniczą w rowek spawalniczy. Następnie należy elektrodę cofnąć, nie powodując nadmiernego wydłużenia łuku i przemieszczać ją powoli i równomiernie przez cały czas kontrolując powierzchnię powstałego jeziorka spawalniczego. Elektrodę spawalniczą należy przesuwać uchwytem pochylonym w przód (w kierunku zgodnym z kierunkiem spawania). Warstwa żużla jest widoczna za jeziorkiem spawalniczym. W trakcie spawania za pomocą spawarki MMA, istnieje możliwość kontrolowania długości łuku, który powinien być jak najmniejszy. Długość łuku w trakcie spawania może łatwo wzrosnąć w miarę zużywania się elektrody.

Na początku panowanie nad ruchem elektrody może być trochę utrudnione, ale w miarę praktyki staje się ono łatwiejsze. Po zużyciu elektrody, należy usunąć żużel ze spoiny i wyczyścić ją. Zajarzenie łuku w kolejnej elektrodzie należy rozpocząć w miejscu znajdującym się nieznacznie przed wykonanym odcinkiem spoiny, następnie należy ją cofnąć do tego odcinka spoiny i kontynuować proces spawania. Zakańczając kładzenie spoiny należy odrobinę cofnąć elektrodę wzdłuż wykonanego łączenie, a następnie odsunąć ją zdecydowanym ruchem.
 
Spawanie ręczne elektrodą otuloną umożliwia wykonywanie złączy różnego typu: doczołowych, teowych, narażonych, krzyżowych, zakładowych, nakładowych i otworowych.
 

Kurs spawania MMA - Poziom I

Kurs spawania podstawowy - MMA - Poziom I

Spawanie spoin pachwinowych rur i blach Zapraszamy na kurs spawania MMA - elektroda otulona. Szkolenie w Super Cenie, w Super Szkole. Zapisz się

Spawanie MMA - Poziom II

Kurs spawania ponadpodstawowy - MMA - Poziom II

Spawanie spoin czołowych blach.Zapraszamy na kurs spawania MMA - elektroda otulona. Szkolenie w Super Cenie, w Super Szkole. Zapisz się

Spawanie MMA - Poziom III

Kurs spawania MMA ponadpodstawowy - Poziom III

Spawanie rur spoinami czołowymi. Zapraszamy na kurs MMA Zapisz się