• »
 • Oferta
 • »
 • Kurs spawania elektrodą otuloną MMA

Kurs spawania elektrodą otuloną MMA

 Spawanie elektrodą otuloną jest jedną z najstarszych i najczęściej stosowanych metod spawania łukowego.

Spawanie tą metodą polega na łączeniu elementów przy użyciu metalowej elektrody, która stapiając się w łuku elektrycznym, tworzy razem z nadtopionym metalem spawanym spoinę.

Elektrodą jest metalowy pręt o określonej średnicy i długości, pokryty sprasowaną masą o specjalnych właściwościach, zwaną otuliną.

Proces spawania elektrodą otuloną oznaczony został numerem 111 wg normy PN-EN ISO 4063:2002

Obecnie spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną nadal zajmuje czołową pozycję w wykonywaniu konstrukcji spawanych dzięki:

 • dużej uniwersalności,
 • wykonaniu spoin o wysokiej jakości (uwarunkowana umiejętnościami spawacza),
 • możliwości spawania różnych rodzajów i gatunków metali i stopów, oraz wszystkich rodzajów złączy, w dowolnych pozycjach, w warunkach polowych, na wysokościach, gdyż urządzenia są proste i łatwo przenośne.

Jak spawać metodą MMA?

Przed przystąpieniem do spawania zaleca się dokładne sprawdzenie stanu źródła, kabli, uchwytu elektrody oraz zacisku masy. Należy zweryfikować prawidłowość doboru gatunku i średnicy elektrody pod kątem zastosowania. 

Spawanie zostaje zainicjowane przez uderzenie elektrodą spawalniczą w rowek spawalniczy. Następnie należy elektrodę cofnąć, nie powodując nadmiernego wydłużenia łuku i przemieszczać ją powoli i równomiernie przez cały czas kontrolując powierzchnię powstałego jeziorka spawalniczego. Elektrodę spawalniczą należy przesuwać uchwytem pochylonym w przód (w kierunku zgodnym z kierunkiem spawania). Warstwa żużla jest widoczna za jeziorkiem spawalniczym. W trakcie spawania za pomocą spawarki MMA, istnieje możliwość kontrolowania długości łuku, który powinien być jak najmniejszy. Długość łuku w trakcie spawania może łatwo wzrosnąć w miarę zużywania się elektrody.

Na początku panowanie nad ruchem elektrody może być trochę utrudnione, ale w miarę praktyki staje się ono łatwiejsze. Po zużyciu elektrody, należy usunąć żużel ze spoiny i wyczyścić ją. Zajarzenie łuku w kolejnej elektrodzie należy rozpocząć w miejscu znajdującym się nieznacznie przed wykonanym odcinkiem spoiny, następnie należy ją cofnąć do tego odcinka spoiny i kontynuować proces spawania. Zakańczając kładzenie spoiny należy odrobinę cofnąć elektrodę wzdłuż wykonanego łączenie, a następnie odsunąć ją zdecydowanym ruchem.

Spawanie ręczne elektrodą otuloną umożliwia wykonywanie złączy różnego typu: doczołowych, teowych, narażonych, krzyżowych, zakładowych, nakładowych i otworowych.

Spawanie MMA – dlaczego warto nauczyć się tej metody?

Jak już wspomnieliśmy, metoda spawania MMA ma bardzo uniwersalny charakter. Można je przeprowadzić w niemal każdych warunkach. Tą techniką spawa się między innymi rury oraz inne elementy znajdujące się w trudnodostępnych lokalizacjach. Spawanie MMA jest możliwe również w wilgotnych warunkach, a nawet pod wodą – po zastosowaniu odpowiedniego dodatkowego materiału. Spawanie elektrodą otuloną ma zastosowanie z każdym gatunkiem stali.

Metodą MMA można spawać nawet bardzo cienkie elementy (zasadniczo już od 1,5 mm), uzyskując bardzo dobra jakość spoin. Jednocześnie trzeba pamiętać, że by uzyskać tak wysoką jakość, konieczne są wysokie umiejętności spawacza – dlatego, aby zostać dobrym fachowcem posługującym się tą metodą, kurs spawania MMA będzie niezbędny

Urządzenia do spawania MMA są niewielkie i łatwo je przenosić, dlatego też spawanie tą metodą cechuje duża mobilność. Dzięki temu można przeprowadzić spawanie w dowolnej pozycji, a przez to także w miejscach trudno dostępnych.

Kurs spawania MMA – dla kogo?

Zadaniem kursu MMA jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku spawacza. Zajęcia mają wymiar teoretyczny i praktyczny. Zdobycie umiejętności praktycznych jest bardzo istotne, dlatego w programie kursu znajduje się sporo godzin zajęć warsztatowych.

Kurs spawania MMA jest kierowany do osób, które nie posiadają żadnego doświadczenia spawalniczego, a także dla osób, które chcą rozszerzyć posiadane już uprawnienia.

Aby przystąpić do szkolenia, nie trzeba spełniać żadnych warunków dodatkowych. Jedyne wymogi to ukończone 18 lat, wykształcenie podstawowe (lub wyższe) oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych (niezbędne jest zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza).

Oferujemy nowoczesny sprzęt, a także indywidualne stanowisko spawalnicze, co pozwala szlifować umiejętności w komfortowych warunkach,

Spawanie MMA – zalety i wady

Zalety:

 •  możliwość spawania w każdych warunkach, w tym pod wodą,
 • wszechstronność – możliwość spawania stali stopowych i niestopowych, niklu, żeliwa, miedzi i jej stopów, a zastosowanie w materiałach cienkich i grubych,
 • spawy mają dobre właściwości mechaniczne

Wady:

 • stała zmiana długości elektrody – spawacz musi ciągle kontrolować jej odległość pomiędzy nią a materiałem łączonym, gdyż zmiana powoduje zanik łuku elektrycznego,
 • niska wydajność i mała prędkość spawania,
 • przy łączeniu w miejscu spawu powstaje żużel, który trzeba usuwać,
 • konieczność częstego uzupełniania materiałów spawalniczych, co zwiększa koszt pracy.

Zastosowanie spawania MMA

Wśród najczęściej wybieranych zastosowań możemy wymienić:

 • spawanie konstrukcji stalowych w przemyśle stoczniowym oraz w dużej część branż produkcyjnych,
 • prace instalacyjne na budowach, 
 • spawanie rurociągów,
 • spawanie w warunkach polowych, na wysokości, pod wodą, w miejscach o utrudnionym dostępie 

MMA, a TIG oraz MIG/MAG – najważniejsze różnice

Jedną z podstawowych różnić jest zachowanie elektrody – w MMA ulega skróceniu, w TIG, MAG, MIG pozostaje niezmieniona.

Wśród pozostałych różnic możemy wymienić:

MMA (ręczne spawanie elektrodą otuloną)

 • Elektrody – używa elektrod otulonych, które są jednocześnie materiałem dodatkowym i źródłem ochrony dla spoiny.
 • Wszechstronność – bardziej wszechstronna, może być stosowana w różnych pozycjach i środowiskach, w tym na zewnątrz.
 • Zastosowanie – idealna dla grubszych materiałów i konstrukcji, gdzie precyzja nie jest kluczowa.
 • Umiejętności – wymaga większych umiejętności od spawacza, ze względu na konieczność ręcznego kontrolowania procesu spawania.

 

TIG (spawanie wolframem w atmosferze obojętnego gazu)

 • Elektrody – używa elektrody wolframowej, która nie jest zużywana podczas spawania.
 • Gazy ochronne – wykorzystuje gazy (takie jak argon, hel), aby chronić spoinę przed zanieczyszczeniem atmosferycznym.
 • Precyzja – zapewnia wysoką jakość i precyzję spoin, idealna do cienkich materiałów i delikatnych prac.
 • Zastosowanie – powszechnie stosowana w branżach wymagających wysokiej jakości spoin, takich jak lotnictwo czy produkcja sprzętu medycznego.

MIG/MAG (spawanie łukowe metodą elektrody metalowej w osłonie gazu obojętnego – MIG lub w osłonie gazu aktywnego, który bierze udział w procesie spawania – MAG)

 • Elektrody – używa ciągłego drutu elektrodowego jako materiału dodatkowego.
 • Gazy Ochronne – MIG używa gazu inerte (argon, mieszaniny argonu), MAG używa aktywnych gazów (CO2, mieszanki CO2).
 • Automatyzacja – możliwość pełnej automatyzacji procesu, co jest przydatne w produkcji przemysłowej.
 • Wszechstronność – dobra do szerokiego zakresu materiałów i grubości, ale mniej efektywna na zewnątrz ze względu na wrażliwość na wiatr.

W Akademii Spawania we Wrocławiu prowadzimy kursy spawania różnymi metodami. Jeśli szukasz szkolenia dla siebie, skontaktuj się z nami po więcej informacji.


Kurs spawania MMA - Poziom I

Kurs spawania podstawowy - MMA - Poziom I

Spawanie spoin pachwinowych rur i blach Zapraszamy na kurs spawania MMA - elektroda otulona. Szkolenie w Super Cenie, w Super Szkole. Zapisz się

Spawanie MMA - Poziom II

Kurs spawania ponadpodstawowy - MMA - Poziom II

Spawanie spoin czołowych blach.Zapraszamy na kurs spawania MMA - elektroda otulona. Szkolenie w Super Cenie, w Super Szkole. Zapisz się

Spawanie MMA - Poziom III

Kurs spawania MMA ponadpodstawowy - Poziom III

Spawanie rur spoinami czołowymi. Zapraszamy na kurs MMA Zapisz się