Charakterystyka metody MMA - 111

Opis metody

 

 Spawanie elektrodą otuloną jest jedną z najstarszych i najczęściej stosowanych metod spawania łukowego.

Spawanie tą metodą polega na łączeniu elementów przy użyciu metalowej elektrody, która stapiając się w łuku elektrycznym, tworzy razem z nadtopionym metalem spawanym spoinę.

Elektrodą jest metalowy pręt o określonej średnicy i długości, pokryty sprasowaną masą o specjalnych właściwościach, zwaną otuliną.

Proces spawania elektrodą otuloną oznaczony został numerem 111 wg normy PN-EN ISO 4063:2002

Obecnie spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną nadal zajmuje czołową pozycję w wykonywaniu konstrukcji spawanych dzięki:

- dużej uniwersalności,

- wykonaniu spoin o wysokiej jakości (uwarunkowana umiejętnościami spawacza),

- możliwości spawania różnych rodzajów i gatunków metali i stopów,

oraz wszystkich rodzajów złączy, w dowolnych pozycjach, w warunkach polowych, na wysokościach, gdyż urządzenia są proste i łatwo przenośne.

 

 

 

Zobacz równieź: