• »
 • Oferta
 • »
 • Odnowienie uprawnień spawalniczych - przedłużenie certyfikatu spawacza

Odnowienie uprawnień i przedłużenie certyfikatu spawacza

Odnowienie uprawnień spawalniczych - przedłużenie certyfikatu spawacza

Odnowienie kursu spawacza - opis szkolenia

W naszej Akademii Spawania odnowicie Państwo każdy rodzaj uprawnień spawalniczych. Realizujemy odnowienia certyfikatów spawacza w zakresie wszystkich metod spawania, grup materiałowych i poziomów zaawansowania.

Przy odnowieniu uprawnień spawalnych współpracujemy z 3 Jednostkami Certyfikującymi w tym: TUV, IS, POLINCERT.

Każdy profesjonalny spawacz powinien mieć uprawnienia do wykonywania zawodu. Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego ważne jest dwa lata, pod warunkiem, że spawacz nie miał przerwy w pracy dłuższej niż sześc miesięcy. 

 

 

TERMINY ODNOWIEŃ CERTYFIKATU SPAWALNICZEGO - Re-certyfikacja

 

W Akademii Spawania zapewniamy następujące terminy:

 • każdy piątek godz. 12:00

Informujemy, że w naszej Akademii Spawania istnieje możliwość ustalenia indywidulanego planu szkolenia dostosowanego do Państwa potrzeb, jeśli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu!

 

Odnowienie uprawnień spawalniczych cena

Cena odnowienia uprawnień spawalniczych jest uzalezniona od poziomu zaawansowania wszystkich metod spawania i zakresu uzyskanego certyfikatu i świadectwa z egzaminu kwalifikacyjnego spawacza.

 • Koszt odnowienia uprawnień spawalniczych w zakresie poziomu I - 600zł
 • Koszt odnowienia uprawnień spawalniczych w zakresie poziomu II - 750zł
 • Koszt odnowienia uprawnień spawalniczych w zakresie poziomu III - 800zł

 

Potwierdzenie ważności uprawnień spawalniczych

Za początek okresu ważności uprawnień spawacza przyjmuje się dzień spawania złącza próbnego, pod warunkiem, że przeprowadzono wszystkie wymagane badania i uzyskano wynik pozytywny egzaminu weryfikacyjnego.

Aby zachować ważność uprawnień, w okresach półrocznych nadzór spawalniczy bądź egzaminator lub jednostka egzaminująca muszą pozytywnie potwierdzić, że spawacz wykonywał prace spawalnicze objęte zakresem posiadanych uprawnień.

Uprawnienia spawacze otrzymują podczas egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego w zależności od spawanego materiału, wg EURONORM:

 • PN-EN 287-1 -> stal
 • PN-EN ISO 9606-2 -> aluminium i stopy aluminium
 • PN-EN ISO 9606-3 -> miedź i stopy miedzi
 • PN-EN ISO 9606-4 -> nikiel i stopy niklu
 • PN-EN ISO 9606-5 -> tytan i stopy tytanu
 • PN-EN 13133:2002 -> lutowanie twarde
 • PN-EN 13067:2005 -> spawane / zgrzewane rur i połączenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych.
 • PN-EN 1418:2000 -> nastawianie zgrzewania oporowego dla w pełni zmechanizowanego i automatycznego spajania meta

 

Przedłużanie kwalifikacji i uprawnień spawacza

Przedłużenia ważności kwalifikacji spawacza dokonuje egzaminator/jednostka egzaminująca. Koniczne jest okresowe weryfikowanie umiejętności spawacza.

W celu weryfikacji tych umiejętności określono trzy metody:

 1. a) egzamin powtórny po upływie 3 lat;
 2. b) po upływie 2 lat przeprowadza się badania dla dwóch spoin wykonanych w okresie ostatnich 6 miesięcy okresu ważności certyfikatu w metodach RT, UT lub niszczącymi (wyniki badań dokumentowane). Poziom akceptacji musi być zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9606-1, ponadto badana spoina musi być zgodna z pierwotnymi warunkami badania z wyjątkiem grubości i średnicy zewnętrznej. Na tej podstawie kwalifikacje zostają przedłużone na 2 lata.
 3. c) w okresach półrocznych nadzór spawalniczy lub egzaminator/jednostka egzaminacyjna potwierdzają, że spawacz wykonywał prace spawalnicze w zakresie posiadanych uprawnień spawacza,

a ponadto:

 • spawacz zatrudniony jest u tego samego wytwórcy, dla którego uzyskał kwalifikację który odpowiada za wytwarzanie wyrobu;
 • wytwórca posiada wdrożony i nadzorowany system zgodny z wymaganiami i obowiązująca norma PN-EN ISO 3834-2 lub PN-EN ISO 3834-3;
 • wytwórca udokumentował, że spawacz wykonywał spoiny o wymaganej jakości zgodnie z normami dotyczącymi zastosowania. Badane spoiny potwierdzają warunki: pozycja spawania, rodzaj spoiny, podkładka materiałowa lub jej brak.

 

Czy istnieje możliwość odebrania kwalifikacji spawalniczych?

W przypadku wystąpienia uzasadnionej wątpliwości dotyczącej umiejętności spawacza następuje odebranie kwalifikacji. Kwalifikacje, wobec których nie występują wątpliwości zachowują ważność.

 

OBOWIĄZKI SPAWACZA

Podczas odnowienia uprawnień spawalniczych każdy spawacz ma obowiązek wykonania odpowiedniej próbki spawalniczej zgodnej z zakresem uprawnień. Przed egzaminem certyfikacyjnym każdy uczestnik odnowienia uprawnień będzie miał możliwość przygotowania się do egzaminu i wykonania kilku próbek, zgodnie ze statutem instytutu spawalnictwa.

Oznaczenie uprawnienia spawacza jest zapisem przebiegu egzaminu praktycznego. Do zapisu służą zmienne:

 • numer normy wg której odbył się egzamin
 • oznaczenie numeryczne metody spawania wg EN-ISO 4063
 • typ wyrobu: blacha (P), rura (T)
 • typ spoiny: pachwinowa (FW), czołowa (BW)
 • oznaczenie cyfrowe grupy lub podgrupy materiałowej wg PN-CR ISO 15 608
 • materiały dodatkowe do spawania
 • wymiary złącza próbnego: grubość materiału (t), średnica zewnętrzna rury (D)
 • pozycja wykonania spoiny wg EN ISO 6947
 • szczegóły wykonania spoiny

Dla spawaczy kadłubowych lub elektrycznych stali najbardziej potrzebne będą uprawnienia do spawania metodami:

 • łukowym drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego (nr metody 136)
 • łukowym elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego (135)
 • łukowym elektrodą otuloną (111)

Cena:
Poziomu I - 700zł
poziomu II - 850zł
poziomu III - 950zł PLN

Realizujemy przedłużenie uprawnień spawalniczych po kursie oraz odnowienie certyfikatu spawacza w każdym zakresie spawania! Zadzwoń i uzyskaj odnowiony certyfikat spawacza!

Zapisz się!


Kontakt: 502 025 383