PROJEKTY UE 15.07.2019

 

PROJEKTY UE

 

Fundusz Europoejski Program Regionalny

PROJEKTY UE

 

  1. Nazwa beneficjenta (Grantobiorcy): Zdzisław Rabsztyn, ul. Nowowiejska 115, 50-340 Wrocław, NIP 8971194910.
  2. Tytuł Projektu (Grantu): „Innowacyjne metody prowadzenia warsztatów poprzez zastosowanie IT”.
  3. Nazwa i tytuł Projektu:

Projekt grantowy realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”

Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa -ZIT WrOF”

  1. Numer i data zawarcia umowy z Grantodawcą: WARR-RPO 1.2.2-035/19-00 zawarta w dniu 18-07-2019
  2. Finansowanie Projektu (Grantu):

Grant jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wysokość udzielonego dofinansowania: Kwota dofinansowania wynosi 80853,65, procent dofinansowania wynosi 85%.

 

 

 

 

 

Projekty UE-Zapytanie ofertowe 16.07.2019

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Związku z realizacją projektu w ramach

Projekt grantowy realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”

Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa -ZIT WrOF”

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym.

dokumenty do pobrania:

 zapytanie ofertowe ZR.pdf

Formularz ofertowy zał nr 1 ZR CZYSTY.docx

 

 

Konferencja w sprawie e-learningu 22.07.2013

 

12 czerwca, na specjalne zaproszenie Wydawnictwa Grupy IMAGE, uczestniczyliśmy w specjalnym spotkaniu na temat zalet i perspektyw e-learningu. W trakcie dyskusji w salach klubowych Stadionu Narodowego w Warszawie ujawniła się otwartość na nową formę dydaktyczną, nawet mimo wielu pytań i wątpliwości, które zawsze towarzyszą nowinkom, nie sprawdzonym do końca w praktyce. Nowy sposób kształcenia nie wyklucza dotychczasowych, tradycyjnych form ale stanowi ich cenne uzupełnienie, podnoszące z pewnością jakość całego szkolenia.


Akademia Dobrej Jazdy będąc ośrodkiem ze statusem SuperOSK również oferuje szkolenie e-learningowe!